Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

42 (Božje Trojstvo je došlo u postojanje nakon što je svijet bio stvoren, u stvari u punini vremena, i onda zaista u utjelovljenom Bogu, koji je Gospod, Spasitelj Isus Krist)

Print Friendly, PDF & Email

42. POGLAVLJE IV

BOŽJE TROJSTVO JE DOŠLO U POSTOJANJE NAKON ŠTO JE SVIJET BIO STVOREN, U STVARI U PUNINI VREMENA, I ONDA ZAISTA U UTJELOVLJENOM BOGU, KOJI JE GOSPODIN, SPASITELJ ISUS KRIST

1. Gore je bilo ukazano da Božje Trojstvo nije postojalo i nije ni moglo postojati prije nego je svijet bio stvoren; također da su u Bogo-Čovjeku tri suštinske sastavnice (essentials) jedne Osobe, na kojima je zasnovano Božje Trojstvo.

2. Da je Bog kao Riječ sišao dolje u svijet i uzeo na Sebe ljudsko u djevici Mariji, i da je ‘Sveta stvar’ otud rođena bila zvana ‘Sin Svevišnjeg’, ‘Sin Božji’, ‘Jedinorođenac’ je jako dobro poznato iz Stare Riječi, gdje je to prorokovano, i iz Nove Riječi, gdje je opisano.

3. Dakle, kad se vidi da je Najuzvišeniji Bog, koji je Otac, uz pomoć Svojeg proizlazećeg Božanstva, što je Sveti Duh, začeo Ljudsko u djevici Mariji, slijedi da je Ljudsko rođeno po tom začeću ‘Sin’, i da je Božansko koje ga je začelo ‘Otac’, i da su njih oba zajedno u Gospodinu Bog Spasitelju Isusu Kristu, Koji je Bog i Čovjek (ili ‘i da njih oba zajedno jesu Gospodin Bog Spastielj Isus Krist, Bog i Čovjek’).

4. Slijedi, također, da je Božanska Istina koja je Riječ, u kojoj je Božansko Dobro od Oca, bila sjeme, od kojeg je Ljudsko bilo začeto. Iz sjemena je ljudska duša, i posredstvom ljudske duše tijelo.

5. Kao potvrda će biti spomenuta slijedeća tajna: duhovni izvor sveg ljudskog sjemena je istina iz dobra, ne međutim Božanska Istina od Božanskog Dobra u njegovoj beskonačnoj i nestvorenoj suštini, kao što je u Gospodinu, već u konačnoj i od nje stvorenoj formi. Vidi ‘Užici mudrosti u svezi bračne ljubavi – 220, 245’

6. Jako je dobro poznato da duša sebi pripija tijelo da bi joj služilo u ispunjavanju koris(nos)ti (uses), i da nakon toga ona sebe sjedinjuje sa tijelom kako joj je potonje od koristi (ili ‘prema tome kako joj tijelo služi’), i to se nastavlja sve dok duša ne postane od tijela, a tijelo ne postane od duše; to je ono što Gospodin kaže, ‘Da je On u Ocu i Otac u Njemu.’(Ivan 10:38).

7. I ovih stvari slijedi da je Božje Trojstvo došlo u postojanje nakon što je svijet bio stvoren, i onda je bilo u Utjelovljenom Bogu, Koji je Gospodin Spastitelj Isus Krist.

Spread the Truth