Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

408 (Na nebu je najveći onaj koji je najmanji)

Print Friendly, PDF & Email

Na nebu je najveći onaj koji je najmanji (Marko 10:43, 44)

Razgovarao sam sa duhovima koji su pretpostavljali kako se nebo i nebeska radost sastoje u tome da budu veliki/značajni/slavni (great); ali takvima je bilo rečeno da je na nebu najveći/najznačajniji/najslavniji onaj koji je najmanji/najbeznačajniji, pošto se najmanjim/najbeznačajnijim naziva onaj koji nema, i ne želi imati, nikakvu silu/moć ili mudrost od samog sebe, već jedino od Gospoda, a onaj koji je u tom smislu najmanji/najbeznačajniji on ima najveću sreću, a budući da ima najveću sreću, slijedi kako je on najveći/najznačajniji/najslavniji; jer on na taj način ima od Gospoda svu silu/moć i nadmašuje svih u mudrosti. Što je biti najveći/najznačajniji/najslavniji nego biti najsretniji? Jer biti najsretniji je ono što moćnici traže (= žele postići) kroz svoju moć i bogati kroz svoje bogatstvo. Bilo je nadalje rečeno da se nebo ne sastoji u žudnji da se bude najmanjim/najbeznačajnijim u svrhu toga da se bude najveći/najznačajniji/najslavnijim, jer to bi bilo žudjeti i težiti k tome da se bude najveći/najznačajniji/najslavnijim, već se sastoji u tome da se najiskrenije iz srca žudi dobro drugih više nego vlastito dobro, i u služenju drugih u cilju njihove vlastite sreće, ne sa nadoknadom/nagradom kao ciljem, već iz ljubavi.

‘Pogledajte ruke Moje i noge da vidite da sam to zaista Ja. Opipajte Me i vidite. Jer duh tijela ni kostiju nema kao što vidite da Ja imam.’   Luka 24:39

 ukazujući na taj način kako je On bio Čovjek ne samo duha što se tiče već također i tijela.

# Čovjek nakon smrti uskrsne jedino svojim duhom (Nebeske Tajne – 10593, 10594).

Gospodin jedini je uskrsnuo s obzirom na Njegovo tijelo također (Nebeske Tajne – 1729, 2083, 5078, 10825).

Spread the Truth