Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

4 (‘Ono što se ima ubrzo dogoditi’)

Print Friendly, PDF & Email

4. ‘Ono što se ima ubrzo dogoditi’  (Otkrovenje 1:1) predstavlja da će se te stvari zasigurno dogoditi, da Crkva ne bi propala. Riječima ‘ono što se ima dogoditi ubrzo’, nije naznačeno (ili ‘te se riječi ne razumiju na način’) da će se stvari koje su predskazane u Otkrovenju, dogoditi odmah zatim/smjesta i brzinski, već zasigurno; i da ukoliko se one ne zbiju Crkva mora propasti. U Božanskoj ideji, i otud u duhovnom značenju, ne postoji vrijeme, već je umjesto vremena tamo stanje; a budući se ‘ubrzo’ odnosi spram vremena, njime je predstavljena ‘izvjesnost/pouzdanost’ (tj. ‘ono što će se zasigurno dogoditi’), i da će se dogoditi prije njezina vremena, Jer Otkrovenje je bilo dano u prvom stoljeću, i pošto je sedamnaest stoljeća sada već prošlo, iz čega je očigledno, da je sa ‘ubrzo’ predstavljeno ono što sa tim korespondira, a to je, ‘izvjesnost’.

[2] Isto također uključuju ove riječi Gospodnje:

   “I kad se ne bi skratili dani oni, nitko se ne bi spasio. No poradi izabranih skratit će se dani oni.” (Matej 24:22), čime je također naznačeno da ukoliko Crkva ne dokonča prije njezina vremena, ona bi sasvim propala/bila uništena; u tom su poglavlju obrađeni dokončanje jednog vijeka i dolazak Gospodnji; a pod ‘dokončanjem jednog vijeka’ je (u duhovnom značenju) naznačeno posljednje stanje stare crkve, a ‘dolaskom Gospodnjim’ (u duhovnom značenju), prvo stanje nove crkve.

[3] Bilo je rečeno kako u Božanskoj ideji nema vremena, već prisutnost svih prošlih i budućih stvari; zbog toga je rečeno u Davidovim Psalmima:

    ‘Jer je tisuću godina u očima tvojim k’o jučerašnji dan.’ (Psalmi 90:4);

i u istima:

   ‘Obznanit ću odluku, Jehova Mi reče: Ti si Moj Sin, danas Te rodih.’ (Psalmi 2:7)

‘Danas’ je prisutnost dolaska Gospodnjeg. Otud je također, (ili ‘kao posljedica toga je’) da se jedan cijeli period u Riječi naziva ‘dan’, a njegovo prvo stanje ‘svitanje’ i ‘jutro’, a posljednje ‘večer’ i ‘noć’.

Spread the Truth