Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

316 (Pogledajte ruke Moje i noge da vidite da sam to zaista Ja)

Print Friendly, PDF & Email

Pogledajte ruke Moje i noge da vidite da sam to zaista Ja (Luka 24:39)

316. Gospodin je uskrsnuo ne samo u Svom duhu već također i u Svom tijelu, jer kada je bio na svijetu On je proslavio Svoje cijelo Ljudsko, to jest, On ga je učinio Božanskim. Jer Njegova duša koju je imao od Oca je po Sebi bila samo Božanstvo (was of itself the very Divine), dok je Njegovo tijelo postalo jednako (likeness) duši, to jest, Ocu, time također Božansko. Zato je On, za razliku od svakog drugog čovjeka, uskrsnuo sa oboje; i ovo je On manifestirao učenicima (koji su kada su Ga ugledali vjerovali kako su ugledali duha), govoreći:

‘Pogledajte ruke Moje i noge da vidite da sam to zaista Ja. Opipajte Me i vidite. Jer duh tijela ni kostiju nema kao što vidite da Ja imam.’   Luka 24:39

 ukazujući na taj način kako je On bio Čovjek ne samo duha što se tiče već također i tijela.

# Čovjek nakon smrti uskrsne jedino svojim duhom (Nebeske Tajne – 10593, 10594).

Gospodin jedini je uskrsnuo s obzirom na Njegovo tijelo također (Nebeske Tajne – 1729, 2083, 5078, 10825).

E.Swedenborg ‘Nebo i Pakao – 316’

Spread the Truth