Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

293 (Razlog zašto čovjek ima komunikaciju sa paklom i komunikaciju sa nebom)

Print Friendly, PDF & Email

Razlog zašto čovjek ima komunikaciju sa paklom i komunikaciju sa nebom….

293. Razlog zašto su duhovi koji komuniciraju sa paklom također združeni sa čovjekom je da je čovjek rođen u zlu svake vrste, posljedično tome njegov je cijeli život potpuno od zla; i prema tome ukoliko duhovi poput njega samoga nisu bili združeni sa njime on ne bi mogao živjeti, niti bi zbilja mogao biti zadržan/povučen od njegovih zala i obnovljen. On se stoga i drži u njegovom vlastitom životu posredstvom zlih duhova i zadržava/povlači od njega posredstvom dobrih duhova; i pomoću to dvoje se on drži u ravnovjesju; a kako je u ravnovjesju on je u slobodi, i može biti odvučen od zala i okrenut spram dobra, i tako mu dobro može biti usađeno, što uopće ne bi bilo moguće da on nije bio u slobodi; a sloboda je moguća za čovjeka jedino kada duhovi iz pakla djeluju na jednoj strani a duhovi iz neba na drugoj, a čovjek je između to dvoje. Opet, bilo je ukazano da u onoj mjeri u kojoj je čovjekov život od onog što nasljeđuje, i time od vlastitog ja, da njemu nije dozvoljeno biti u zlu on ne bi imao života; također ako on ne bi bio u slobodi on ne bi imao života; također da on ne može biti prisiljen ka onome što je dobro, i da ono što je prisiljeno/nametnuto ne ostaje; također da je dobro koje čovjek prima u slobodi usađeno u njegovu volju i postaje kao njegovo vlastito.# To su razlozi zašto čovjek ima komunikaciju sa paklom i komunikaciju sa nebom.

# Sva sloboda pripada ljubavi i osjećaju, jer ono što čovjek ljubi, to on slobodno čini (Nebeske Tajne – 2870, 3158, 8987, 8990, 9585, 9591).

Sva sloboda pripada čovjekovoj ljubavi, stoga ona pripada čovjekovu životu (br. 2873). 

     Nothing appears as man’s own except what is from freedom (br. 2880). 

     Man must have freedom that he may be reformed (br. 1937, 1947, 2876, 2881, 3145, 3146, 3158, 4031, 8700).

     Otherwise no love of good and truth can be implanted in man and be appropriated seemingly as his own (br. 2877, 2879, 2880, 2883, 8700).

     Nothing that comes from compulsion is conjoined to man (br. 2875, 8700).

     If man could be reformed by compulsion everyone would be reformed (br. 2881).

     Compulsion in reformation is harmful (br. 4031).

     What states of compulsion are (br. 8392).

Spread the Truth