Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

29:2 (‘Jer Tvoje je kraljevstvo…’)

Print Friendly, PDF & Email

Jer Tvoje je kraljevstvo…

‘Pod kraljevstvom Božjim’ se, u univerzalnom značenju, naznačava univerzalno nebo; u manje univerzalnom značenju, istinska Crkva Gospodnja; a u pojedinačnom značenju, svaka pojedinačna osoba ‘istinske vjere’, ili koja je preporođena pomoću života vjere; zbog toga se takva osoba također naziva nebom, budući je nebo u njoj; i također kraljevstvom Božjim, budući je kraljevstvo Božje u njoj, kao što Gospod Sam naučava u Luki:

‘Kad su Farizeji zapitali Isusa kada će doći kraljevstvo Božje, On im je odgovorio: Kraljevstvo Božje ne dolazi promatranjem. Niti  će se moći kazati: Evo ga ovdje! ili: Eno ga ondje! Ta evo  – kraljevstvo je Božje u vama!’  Luka 17:20, 21.

E.Swedenborg ‘Nebeske Tajne – 29:2’

Spread the Truth