Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

291 (U Crkvi je vrlo dobro poznato kako je svo dobro od Gospoda)

Print Friendly, PDF & Email

U Crkvi je vrlo dobro poznato kako je svo dobro od Gospoda…

291. U Crkvi je vrlo dobro poznato kako je svo dobro od Gospoda, i da ništa od dobra nije od čovjeka, posljedično tome da nitko sebi ne bi trebao pripisati ijedno dobro kao svoje vlastito. Također je vrlo dobro poznato kako je zlo od vraga. Prema tome, oni koji govore iz doktrine Crkve kažu o onima koji se ponašaju dobro, i o onima koji govore i propovijedaju pobožno, da su vođeni od strane Boga; ali suprotno o onima koji se ne ponašaju dobro i koji govore bezbožno. Da bi ovo bilo istinito čovjek mora imati povezanost sa nebom i sa paklom; i ova povezanost mora biti sa čovjekovom voljom i sa njegovim razumijevanjem; jer od ovih je da tijelo djeluje i usta govore. Kakva je ta povezanost će sada biti rečeno. 

Spread the Truth