Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

268 (Na nebu postoji komunikacija svih stvari…)

Print Friendly, PDF & Email

Na nebesima postoji komunikacija svih stvari…

268. Može se vidjeti kako je velika mudrost anđela iz činjenice da je na nebesima komunikacija svih stvari; inteligencija i mudrost su komunicirani od jednog drugome, i nebo je zajedničko dijeljenje svih dobara; i to iz razloga da je nebeska ljubav takva da ona želi da ono što je njezino bude drugoga; posljedično tome nitko na nebu ne percipira njegovo vlastito dobro u sebi kako je dobro ukoliko ono nije također u drugome; i to je izvor nebeske sreće. To anđeli dobijaju od Gospoda, jer takva je Božanska ljubav. Da takva komunikacija svih stvari postoji na nebesima mi je bilo dozvoljeno znati putem iskustva. Izvjesni priprosti duhovi su jednom prilikom bili podignuti na nebo, i kada su tamo ušli u nebesku mudrost, tada su razumjeli stvari koje oni nikada ranije nisu bili sposobni shvatiti, i govorili stvari koje su bili nesposobni izgovoriti u njihovim prijašnjem stanju.

E.Swedenborg ‘Nebo i Pakao – 268’

Spread the Truth