Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

256 (Pričina iz koje je proizašlo obmanjujuće vjerovanje u čovjekovu reinkarnaciju)

Print Friendly, PDF & Email

Pričina iz koje je proizašlo obmanjujuće vjerovanje u čovjekovu reinkarnaciju

256. Anđelu ili duhu nije dozvoljeno razgovarati sa čovjekom (tj. izražavati se) iz njegovog vlastitog pamćenja/memorije, već jedino iz čovjekovog pamćenja/memorije, jer anđeli i duhovi imaju pamćenje/memoriju isto kao i čovjek. Ako bi duh sa čovjekom razgovarao iz svojeg vlastitog pamćenja/memorije čovjek ne bi znao drugo (= ne bi imao drugačiji osjećaj/percepciju) nego da su misli koje se pri tome pojavile u njegovom umu bile njegove vlastite, iako su to bile misli tog duha. To bi bilo kao pri-sjećanje/uspomena na nešto što čovjek nije nikad čuo ili vidio. Da je to tako mi je bilo ukazano putem iskustva. Ovo je uzrok vjerovanja u nekih drevnih ljudi da bi se nakon nekoliko tisuća godina bili vratili u njihov prijašnji život, i u sve njegove aktivnosti, i da se, u stvari, jesu vratili. Ovo su oni zaključili pošto su im ponekad navirala sjećanja/uspomene na stvari koje nisu nikad vidjeli ili čuli. Ovo rezultira iz upliva iz pamćenja/memorije duhova u njihove ideje misli.

E.Swedenborg ‘Nebo i Pakao – 256’

Spread the Truth