Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

2304 (Kriva pretpostavka kako mlada djeca na nebu zauvijek ostaju mlada)

Print Friendly, PDF & Email

Kriva pretpostavka kako mlada djeca na nebu zauvijek ostaju kao mlada djeca

2304. Mnogi (ljudi na Zemlji) mogu pretpostavljati kako mlada djeca (zauvijek) ostaju kao mlada djeca u drugom životu, i da su među anđelima kao mlada djeca. Oni koji ne znaju što (u stvari) jedan anđeo jeste mogu sebe potvrditi/utvrditi u toj ideji uz pomoć slika koje se tu i tamo mogu vidjeti na mjestima obožavanja (= u crkvama), i na drugim mjestima gdje su mlada djeca oslikana tako da reprezentiraju anđele. Ali u stvari to uopće nije kako oni pretpostavljaju. Što čini jednog anđela je inteligencija i mudrost, i sve dok mlada djeca nisu u posjedu ovih, iako oni zaista prebivaju među anđelima, oni sami nisu anđeli. Ali čim su postali inteligentni i mudri, oni sada po prvi puta postaju anđeli. Zaista, ono što me zapanjilo, oni više ne izgledaju kao mlada djeca već kao zreli ljudi, jer njihova dispozicija/naklonost više nije ona mladog djeteta već zrelija anđeoska dispozicija/naklonost. Takav je rezultat kojeg proizvode inteligencija i mudrost, jer svima može biti jasno da su razumijevanje i prosudba, i život (koji proizlazi) iz ovih, koji uzrokuju da osoba sebi i drugima izgleda kao zreo čovjek. Meni nije samo bilo rečeno od strane anđela da je to tako već sam također pričao sa određenim čovjekom koji je umro kao malo dijete a ipak se nakon toga pojavio kao zrela osoba. Isti je također pričao sa svojim bratom koji je umro kada je bio zreo čovjek; I on je to činio tolikom bratskom ljubavlju da je njegov brat, koji si nije mogao pomoći već je jecao, izjavio kako nije percipirao ništa drugo nego da je ovo što (mu) govori bila sama ljubav. Postoje i drugi primjeri pored ovog koje ne treba spominjati.

Spread the Truth