Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

210-214 (Sveta Večera)

Print Friendly, PDF & Email

SVETA VEČERA

210. Sveta Večera je bila ustanovljena od strane Gospoda, da bi se kroz nju ostvarilo sjedinjenje Crkve sa nebom, i na taj način sa Gospodom; zbog čega je ona naj-svetiji čin obožavanja Boga.

211. Ali na koji način se sjedinjenje posredstvom Svete Večere odvija, to nije shvaćeno od strane onih koji ne znaju ništa o unutarnjem ili duhovnom značenju Riječi, pošto oni ne razmišljaju preko izvanjskog značenja (Riječi), što je značenje slova (doslovno značenje). Pomoću unutarnjeg ili duhovnog značenja Riječi se zna što predstavljaju ‘tijelo’ i ‘krv’, i ‘kruh’ i ‘vino’; a također što predstavlja ‘jedenje’.

212. U duhovnom značenju, Gospodnje ‘tijelo’ ili ‘meso’, i na isti način ‘kruh’, predstavljaju dobro ljubavi; a Gospodnja ‘krv’, i na isti način ‘vino’, označavaju dobro istine; a ‘jedenje’, prisvajanje i sjedinjenje. Anđeli koji su sa čovjekom koji sudjeluje u Sakramentu Večere, ne razumiju ove stvari na nijedan drugi način; jer oni sve stvari percipiraju duhovno. I otud je da svetost ljubavi i svetost vjere onda utječu u čovjeka od anđela, stoga kroz nebo od Gospoda; sjedinjenje je posljedica toga.

213. Iz ovog je očigledno, da kada čovjek uzima dijela u kruhu koji je tijelo, on biva sjedinjen sa Gospodom kroz dobro ljubavi prema Njemu i od Njega; i da kada uzima dijela u vinu koje je krv, on biva sjedinjen sa Gospodom kroz dobro vjere u Njega i od Njega. Ali treba imati na umu, da se sjedinjenje sa Gospodom, kroz Sakrament Večere, događa jedino u slučaju onih koji su u dobru ljubavi i vjere u Gospoda i iz Gospoda. Sa takvima je sjedinjenje kroz Svetu Večeru; u slučaju drugih, postoji prisustvo, ali ne sjedinjenje.

214. Sveta Večera, nadalje, uključuje i obuhvaća cjelokupno obožavanje Boga ustanovljeno u Izraelskoj Crkvi; jer žrtve-paljenice i (ostale) žrtve, od kojih se obožavanje te Crkve u principu sastojalo, su jednim izrazom nazvane ‘kruh’; i otud je, također, Sveta Večera ispunjenje (okončanje) tog obožavanja.

E.Swedenborg ‘Novi Jeruzalem i Njegova Nebeska Doktrina – 210-214’

Spread the Truth