Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

20-23 (Nebo je podijeljeno na dva kraljevstva)

Print Friendly, PDF & Email

20.       NEBO JE PODIJELJENO NA DVA KRALJEVSTVA

Kako na nebu postoje beskrajne različitosti, i ni jedna zajednica niti čak jedan anđeo nije točno poput nekog drugog*, na nebu postoje generalne, specifične i pojedinačne podjele. Generalna podjela je na dva kraljevstva, specifična na tri neba, i pojedinačna na bezbrojne zajednice. Detalji će biti obrađeni (ili ‘sa pojedinostima ćemo se baviti’) u onome što slijedi. Generalna podjela je kako rekosmo na dva kraljevstva, jer nebo se naziva ‘Kraljevstvom Božjim.’

*Postoji beskrajna različitost, i nigdje ni jedna stvar nije ista kao druga (Nebeske Tajne, br. 7236, 9002).

Beskrajna različitost je također na nebu (br. 684, 690, 3744, 5598, 7236).

Različitosti na nebu su različitosti dobra (br. 3744, 4005, 7236, 7833, 7836, 9002).

Sve zajednice na nebu, i svi anđeli u zajednici, se na taj način međusobno raspoznaju (br. 690, 3241, 3519, 3804, 3986, 4067, 4149, 4263, 7236, 7833, 7836).

Ipak svi oni čine jedno pomoću ljubavi iz Gospodina (br. 457, 3986).

21. Postoje anđeli koji iz Gospodina proizlazeće Božansko primaju više iznutra, i drugi koji ga primaju manje iznutra. Oni koji ga primaju više iznutra se nazivaju božanskim anđelima, ali oni koji ga primaju manje iznutra se nazivaju duhovnim anđelima. Zbog ove razlike je nebo podijeljeno na dva kraljevstva, jedno koje se naziva Božansko Kraljevstvo, i drugo koje se naziva Duhovno Kraljevstvo*.

*Nebo kao cjelina je podijeljeno na dva kraljevstva, božansko kraljevstvo i duhovno kraljevstvo (br. 3887, 4138).

Anđeli božanskog kraljevstva primaju Božansko od Gospodina u svoju volju, stoga više iznutra od duhovnih anđelja, koji ga primaju u svoj intelekt (br. 5113, 6367, 8521, 9936, 9995, 10124).

22. Anđeli koji sačinjavaju božansko kraljevstvo, pošto Božansko od Gospodina primaju više iznutra, se nazivaju unutarnjim a također i višim anđelima; i iz istog razloga se nebesa koja oni sačinjavaju također nazivaju unutarnjim ili višim nebesima*. Ona se nazivaju višim ili nižim, pošto ovi izrazi označavaju ono što je unutarnje i što je spoljašnje**.

*Nebesa koja sačinjavaju božansko kraljevstvo se nazivaju višim dok se ona koja sačinjavaju duhovno kraljevstvo nazivaju nižim (nebesima) (br. 10068).

**Unutarnje stvari su opisane uz pomoć viših stvari, a više stvari predstavljaju unutarnje stvari (br. 2148, 3084, 4599, 5146, 8325).

23. Ljubav u kojoj su oni koji su u božanskom kraljevstvu se naziva božanska ljubav, što je ljubav spram Gospodina. Oni koji su u duhovnom kraljevstvu su u ljubavi koja se naziva duhovna ljubav, što je milosrđe spram bližnjeg. I kako svo dobro pripada ljubavi (jer svakome je dobro ono što voli) dobro jednog kraljevstva se također naziva božansko, a dobro drugog duhovno. Očigledno je, onda, u čemu se ova dva kraljevstva međusobno razlikuju, naime, na isti način kao što se razlikuje dobro ljubavi spram Gospodina od dobra milosrđa prema bližnjemu*. A kako je dobro ljubavi spram Gospodina unutarnje dobro, i ta ljubav je unutarnja ljubav, tako su božanski anđeli unutarnji anđeli, i nazivaju se višim anđelima. 

*Dobro božanskog kraljevstva je dobro ljubavi spram Gospodina, a dobro duhovnog kraljevstva je milosrđe prema bližnjemu (br. 3691, 6435, 9468, 9683, 9780).

E.Swedenborg ‘Nebo i Pakao – 20-23’

Spread the Truth