Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

2 (‘Otkrovenje Isusa Krista’)

Print Friendly, PDF & Email

2. ‘Otkrovenje Isusa Krista’, predstavlja predskazanje od strane Gospoda Isusa Krista u svezi Njega i Njegove crkve, kakva će potonja biti na njezinom kraju, i kakva će biti nakon toga, također na nebesima kao i na Zemlji. ‘Otkrovenjem Isusa Krista’ su predstavljena sva predskazanja, koja se budući su od Gospoda, nazivaju Otkrovenjem Isusa Krista; da se ona odnose spram Gospoda i Njegove crkve to će se vidjeti iz objašnjenja. U Otkrovenju se ne obrađuju uzastopna stanja crkve, a još manje uzastopna stanja kraljevstava kako su neki do sada to vjerovali, već ono tamo od početka pa do kraja obrađuje posljednje stanje (Kršćanske) crkve na nebesima i na Zemlji; i onda u svezi posljednjeg suda; i nakon toga o novoj crkvi, koja je Novi Jeruzalem. Da je ova nova crkva kraj ovog djela, je očigledno, zbog čega se one stvari koje prethode odnose na stanje crkve, s obzirom na njezinu kvalitetu prije toga. Ali u kojim su serijama one obrađivane, to se može vidjeti iz sadržaja svakog poglavlja; i još određenije iz objašnjenja svakog pojedinačnog stiha.

Spread the Truth