Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

175 (Reprezentacije i pojave na nebu)

Print Friendly, PDF & Email

Reprezentacije i pojave na nebu

175. Kako sve stvari koje korespondiraju sa unutrašnjostima također reprezentiraju te unutrašnjosti one se nazivaju reprezentacije; a kako se one u svakom pojedinačnom slučaju razlikuju u skladu sa stanjem unutrašnjosti (anđela) one se nazivaju pojave. Ipak, stvari koje se pojavljuju ispred očiju anđela na nebu i koje su percipirane od strane njihovih osjetila se pojavljuju pred njihovim očima i osjetilima onako potpuno žive kao što se stvari na Zemlji pojavljuju pred čovjekom, i čak puno bistrije, izrazitije i perceptibilnije. Pojave ovog podrijetla na nebu se nazivaju stvarnim pojavama, pošto one imaju stvarno postojanje. Ima pojava također koje nisu stvarne, koje su stvari koje postanu vidljive, ali ne korespondiraju sa unutrašnjostima*. O ovima će biti riječi u daljnjem tekstu.  

*Sve stvari koje su anđelima vidljive su reprezentativne (Nebeske Tajne – 1971, 3213-3226, 3342, 3457, 3475, 3485, 9481, 9457, 9576, 9577).

Nebesa su puna reprezentacija (NT 1521, 1532, 1619).

Reprezentacije na nebesima su utoliko ljepše što su više unutarnje (NT 3475).

Kako su reprezentacije tamo od nebeskog svjetla one su stvarne pojave (NT 3485).

Božanski upliv je okrenut u reprezentacije u višim nebesima, i odatle također u nižim nebesima (NT 2179, 3213, 9457, 9481, 9576, 9577).

One stvari se nazivaju reprezentacijama koje se pojavljuju ispred očiju anđela u takvoj formi kakve su u prirodi, to jest, onakve kakve su u svijetu (NT 9457).

Unutarnje stvari se tako okreću u vanjske (NT 1632, 2987-3002).

Što su reprezentacije na nebu; razjašnjeno uz pomoć različitih primjera (NT 1521, 1532, 1619-1628, 1807, 1973, 1974, 1977, 1980, 1981, 2299, 2601, 2761, 2762, 3217, 3219, 3220, 3348, 3350, 5198, 9090, 10276).

Sve stvari koje se vide na nebu su u skladu sa korespondencijama i zovu se reprezentacije (NT 3213-3226, 3342, 3475, 3485, 9481, 9457, 9576, 9577).

Sve stvari koje korespondiraju također reprezentiraju i isto tako predstavljaju ono sa čime korespondiraju (NT 2896, 2987, 2989-2991, 3002, 3225).

E.Swedenborg ‘Nebo i Pakao – 175’

Spread the Truth