Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

1738 (Desetina svega koju je Abram dao Melkizedeku)

Print Friendly, PDF & Email

1738. ‘I dao mu je desetinu od svega’ (Postanak 14:20) naznačava ostatke stečene iz pobjede. Ovo je jasno iz značenja ‘desetine’ kao ostataka, sa čime smo se već bavili u 576. A što su međutim ostaci, vidite 468, 530, 560, 561, 661, 1050, gdje je ukazano kako su oni sva stanja ljubavi (love) i dobročinstva spram bližnjega (charity), i sva stanja nevinosti i mira, sa kojima je čovjek obdaren. On je obdaren sa ovim stanjima od najranijeg djetinstva, premda se to obdarivanje postepeno smanjuje kako on napreduje ka zrelosti života. Ali dok je osoba regenerirana ona prima, povrh onih koje već ima, nove ostatke, i tako novi život; jer iz/po ostacima, i posredstvom njih je da je osobi omogućeno biti čovječnom. U stvari, ako je lišena stanja ljubavi i dobročinstva spram bližnjega, i ako je lišena stanja nevinosti – stanja koja sebe usađuju u svim drugim stanjima njegova života – osoba više nije čovječna, već je gora od bilo koje divlje životinje. Ostaci stečeni tijekom ovih konflikata/borbi prouzročenih od strane kušnji su ono što je naznačeno u prikazanom stihu. Ovi su ostaci što je naznačavala desetina koju je Abram dao Melkizedeku. Oni su takođe sve božanstvene stvari ljubavi koje je Gospod sakupio za Sebe tijekom neprestanih konflikata i pobjeda posredstvom kojih je On bio neprestano sjedinjavan sa Božanskom Suštinom sve dok nije bila dosegnuta točka kada je Njegova Ljudska Suština također bila postala Ljubav, ili Biće (Esse) života, to jest, Jehova.

Spread the Truth