Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

10040:2 (Razdvajanje kruha od vina u Katoličkoj crkvi je bilo od Božanske Providnosti)

Print Friendly, PDF & Email

Razdvajanje kruha od vina u katoličkoj crkvi je bilo od Božanske Providnosti…

10040:2 Obožavanje naroda pod katoličkom religijom, je skoro potpuno isto (kao što je nekad bilo kod Židova); što će reći, njihovo obožavanje je izvanjsko, lišeno ičega unutarnjeg. Obično pučanstvo je spriječeno od toga da upozna unutarnje Istine Riječi, budući je njima zabranjeno čitati Riječ, iz kojeg razloga se također zbilo po Božanskoj Providnosti Gospoda da je u Svetoj Večeri običnom narodu dan kruh ili tijelo, ali ne vino ili krv. A ipak krv jer ono što daje život tijelu, baš kao što ga vino daje kruhu. Jer baš kao što kruh bez vina ne osigurava nikakva hranjenja tijelu, niti prema tome dobro Ljubavi, koje je naznačeno sa kruhom i tijelom, bez Istine vjere, koja je naznačena sa vinom i krvlju, osigurava ikakvo hranjenje duši. U Božanskoj Providnosti Gospoda se također zbilo da bi svećenik trebao piti vino, budući je ovime naznačeno hranjenje duše posredstvom Božanske Istine lišeno dobra Ljubavi, što je nešto izvanjski sveto lišeno pak ičega unutarnje svetog. Oni nemaju nikakva znanja da se ovo dogodilo u Božanskoj Providnosti Gospoda budući oni obožavaju izvanjske stvari na jedan idolopoklonički način i tako nemaju nikakve ideje u svezi unutarnjih stvari. Da je bilo drugačije, onda bi oni poput Židova bili oskvrnuli svete stvari. Da je ispijanje vina jedino od strane svećenika također znak da znanje o Božanskoj Istini počiva kod svećenika jedino a ne kod običnog pučanstva, osim ukoliko su ih oni njega voljni dati. U Svezi Svete Večere, da su kruh i tijelo u njoj Božansko Dobro Gospodnje Božanske Ljubavi spram ljudske rase, i ljudska Ljubav nazad uzvraćena Gospodu, i da su krv i vino Božanska Istina koja proistječe iz Gospodnjeg Božanskog Dobra, i tako istina vjere primljena od Gospoda i nazad Mu ponuđena, vidi Nebeske Tajne br. 3464, 3813, 4211, 4217, 4735, 4976, 6135, 6377, 6789, 7850, 9127. 

E.Swedenborg ‘Nebeske Tajne – 10040:2’

Spread the Truth