Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

6021 (Gospod: razgovor sa Muslimanima)

Print Friendly, PDF & Email

GOSPOD: RAZGOVOR SA MUSLIMANIMA

6021. Muslimani su izuzetno protivni/averzivni spram (ideje o) tri osobe u Božanstvu, pošto bi na taj način postojala tri boga. Kada, stoga, Kršćani i Muslimani pričaju zajedno o Bogu, potonji kažu kako Kršćani prave tri boga; ali kada Kršćani odgovore kako oni imaju jednog Boga, Muslimani su ozlojađeni i zahtjevaju (da im kažu) koji je od tri uistinu Bog. Onda neki odgovore kako je to Bog Otac, pošto je ON stvorio svemir. Muslimani kažu da, u tom slučaju, druga dva jesu inferiorni bogovi, i da se tek nazivaju bogovima. Ali kada ovi kažu kako su tri jednaka, oni se povuku, i preziru Kršćane kao ljude koji imaju malo, i doista jedva imalo, prosudbe u duhovnim stvarima.

            Jedan je imao muškog slugu Muslimanske religije, koga je također ispitivao u svezi Boga, govoreći, Što vjeruješ u svezi Krista? On je odgovorio, Da je ON Spasitelj. A što u svezi Boga? On je odgovorio, Da je On Stvoritelj i Održavatelj svemira. On je onda istraživao da li je ili ne Bog spasio (čovječanstvo). On je rekao kako jeste spasio. Što je, onda, on vjerovao u svezi Krista – da li je On Bog, ili ne? On je rekao, Da je On bio Bog. Onda je on (to jest, gospodar) rekao da su tako dva (boga). Onda ga je sluga napustio, govoreći kako je on napravio dva boga, prema tome nije voljan biti njegovim slugom. Nakon izvjesnog vremena, on je (to jest, Kršćanski gospodar) razumio, da je, pod Kristom, Koga je on nazivao Spasiteljem, on (to jest, Muslimanski sluga) mislio na Boga Stvoritelja s obzirom na spasenje: time na istoga (boga), a ne na drugog.

            Kako slijedi, Muslimani koji su spašeni priznaju Gospoda (Isusa Krista) kako je jedno sa Ocem, i skoro mrze Kršćane budući prave tri boga.

            Na isti način se Židovi smiju Kršćanima; posebice zato što prave tri boga, kada svatko zna kako je Bog samo jedan.

            Zato bi, također, Rimokatolici trebali biti posramljeni što su sebi prisvojili Božansku silu/moć/vlast.

Spread the Truth