Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

592, 593 (U svezi kazne onih žena koje su živjele luksuzan i lijen život)

Print Friendly, PDF & Email

U SVEZI KAZNE ONIH ŽENA POSEBICE KOJE SU ŽIVJELE LUKSUZAN I LIJEN ŽIVOT

592. Kazna čeka one žene koje su živjele luksuzan i lijen život, kako je karakteristično za žene u nekim predjelima kada su postale bogate i iz nekog razloga uzdignute do visokog položaja iznad drugih žena, te se prepustile uživanju, i poput kraljica sebi dozvolile da ih dvore kućni pomoćnici i poslužitelji, koje nemaju drugih briga osim udovoljavanja njihovoj naklonosti spram otmjenosti i lijenosti, sjedenju na kaučima, ukrašavanju (odijevanju i kićenju) sebe, te u gozbama i društvenim igrama, i u življenju njihova života na ovaj način. No vidjeh okrutnu kaznu koju takve žene kasnije podnose u drugom životu. Dvaput sam bio podučen da takve nisu žene koje su bile rođene u takvom okruženju, poput kraljica, ili onih koje su bile u tome odgajane od djetinstva, jer ove žene ne znaju ništa drugo, budući su naviknute na te stvari. Nego se misli na one žene koje su tijekom vremena radi izvjesnog visokog položaja, radi bogatstava, i otud iz ponosa, sebe prepustile užicima.

593. Najprije, kada uđu u drugi život, njima izgleda kako su okružene sa drugima koje su poput njih samih, i time da se ponašaju na isti način kao tijekom njihova života u svijetu. Ali ova je scena promijenjena u nešto okrutno, u kojoj se iste žene međusobno udaraju, te prebijaju i komadaju jedna drugu na mizeran način; one vuku jedna drugu za kosu, čupaju kožu lubanje sa kosom, i to tako sramotno da to čovjek ne može podnijeti gledati. One ih također vješaju gole poput svinja, kidaju im stopala, i komadaju ih na tisuće načina, jednu nakon druge; zbilja, krv je tako obilno tekla da sam bio užasnut, i strašno je opisati takve scene. No ipak je njihova kazna takva. Duhovi oko mene su bili užasnuti, i željeli su pobjeći. Kakva je to vrsta žena može se vidjeti iznad u br. 592. One koje sam vidio su naprijed, na lijevo, na jednom uzvišenom mjestu, čime su predstavljene fantazije ponosa.

Emanuel Swedenborg ‘Duhovni Dnevnik’ – (28 Siječanj 1748)

Spread the Truth