Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5258-5262 (Nastavak u svezi Muslimana i Posljednjeg Suda nad njima)

Print Friendly, PDF & Email

NASTAVAK U SVEZI MUSLIMANA I POSLJEDNJEG SUDA NAD NJIMA

5258. Iznad je bilo rečeno (br. 5240) kako ovi sačinjavaju krug oko Kršćana, koji formiraju središte. Vidio sam kako su bili dovedeni sa zapada; a oni koji su se nalazili tamo okolo, njih veliko mnoštvo, su bili dovedeni zajedno stazom ka sjevero-istoku, na-izgled kružnom putanjom; i, duž puta, oni koji su bili zli su bili izbačeni izvan te sfere, gdje se nalazi jako veliko prostranstvo. Ovi su bili odvojeni od ostalih. Tamo se nalazila pustinja, također i močvare i bare, i šume također; i u ove su oni koji su vodili zao život bili bačeni. Ovaj se prostor nalazio odostraga planine o kojoj sam govorio ranije, gdje se nalazio jedan velik broj samostana koji su bili uništeni zajedno sa planinom. Pored tog prostora, spram sjevera, je bila ogromna i široka provalija, u koju su mnogi bili bačeni – o kojima ispod.

5259. Ostali su proslijedili, kružnim putem, još dalje ka istoku; i tamo su se rasprostrli po velikom i širokom prostoru nešto malo natrag. Ovdje su bili dovedeni oni koji su priznali Boga Oca (= Allaha/Jehovu), i Sina (Isusa Krista) kao Proroka, i da je On, zajedno sa Ocem, bio također u suncu (duhovnog svijeta). Ovdje su, prema tome, bili oni bolji. Taj širok i dalek prostor je također bio podijeljen na planine i doline, na kojima su oni bili raspoređeni; i tamo im je bilo dobro.

5260. Oni koji su bili još bolji, koji su takvi da su uživali veće svjetlo od ostalih, su bili dovedeni naprijed gdje je komunikacija sa Kršćanskim nebom – to je posredni prostor – i tamo, nakon što su podučeni, oni primaju Gospoda (Isusa Krista), i otud su smjesta prebačeni spram juga, i tamo imaju njihovo nebo iza Kršćana u tom dijelu; tako da oni sačinjavaju, također, udaljene granice tamo.

5260a. Postoje dva Muhameda; i oni imaju njihovo mjesto među Kršćanima, na lijevo, ispod. Budući su oni započeli pobunu protiv Gospoda, pripisujući/prisvajajući sebi silu/moć/vlast, stoga je, onaj koji je bio bliži bio zbačen sa njegovog mjesta u same dubine, i tamo je bio zavezan u okove do takve mjere da se nije mogao pokretati; i to zajedno sa njegovim pristašama. Ugledao sam kako se pod njima otvara zemlja, i bili su progutani.

5261. Nakon toga je, drugi, koji je također sebi prisvojio silu/moć/vlast Gospodnju, bio bačen u jednu od provalija.

5262. Kad je to bilo učinjeno, nastala je velika gungula/halabuka među onim Muslimanima koji su se nalazili na istoku iza Kršćana; ali oni su bili odvedeni od tamo, i dio njih je bio bačen u onaj pustinjski predio ranije spomenut i susjedni ponor. Ostali su bili vođeni okolo; i bili su ili raspršeni po putu, ili dovedeni do lokacija gdje se nalazilo njihovo prebivalište; neki pak do njihovih nebesa na istoku i jugu. Mnogi su također bili dovedeni ravnim putem, preko ravnice gdje su se nalazili Kršćani i Muslimani, spram zapada.

E.Swedenborg ‘Duhovni Dnevnik – 5258-5262’

Spread the Truth