Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

512-514 (U svezi Muslimanskih duhova: na koji su nacin podučeni o Spasitelju svijeta i postaju anđeli)

Print Friendly, PDF & Email

U SVEZI MUSLIMANSKIH DUHOVA, NA KOJI SU NAČIN PODUČENI O SPASITELJU SVIJETA I POSTAJU ANĐELI

512. Duhovi koji prilaze Muhamedu vrše slične rotacije kao anđeli, i doista, uz melodično pjevanje, koje sam čuo tijekom mnogih dana kako sam se budio iz sna. Tako su oni vršili njihove vlastite duhovne rotacije tijekom cijele noći. Dvaput, i sada još jednom, njima je također bilo dozvoljeno odigrati pjevne prikaze/predstave, poput anđela, jednu predstavu u stvari koja se ticala Spasitelja Svijeta, koju su oni izveli sa umješnoću usporedivom sa onom u anđela, čak tako dobro da su bili primljeni u anđeoske horove.

513. Štoviše, prije vršenja tih rotacija oko Muhameda, oni su prikazali/izvodili stvari o kojima je iznad bilo riječi (403, 407), takve poput pranja, i sličnog, zajedno sa rezultirajućim zadovoljstvom. Oni također pričaju o mnogim stvarima koje su im se javljale, kao u snu, u svezi Spasitelja Svijeta – nešto što Muhamed nije razumio/spoznao budući je to od njega bilo skriveno. Tako su oni jedan po jedan bili podučeni u istini (ili ‘o istini’), i oni (tako) podučeni su bili odvedeni od njega (Muhameda), kao što mi je on ranije rekao (345).

514. Štoviše, tijekom jutra i čak večernjih sati, čuo sam kako se izvode anđeoske rotacije, i od strane onih koji su uistinu postali anđeli, i također Muslimanskih duhova koji su se nadmetali sa anđeoskima. A sada su oni uvelike bodreni, šaljući kroz mene iskren/srdačan osjećaj. Muhamed potvrđuje kako on osjeća isti osjećaj kao i ja. (23 Siječanj, 1748)

E.Swedenborg ‘Duhovni Dnevnik – 512-514’

Spread the Truth