Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

4913-4918 (U svezi onih iz Katoličke religije koji su sebe uvjerili da imaju vlast i moć od Gospoda nad dušama drugih ljudi)

Print Friendly, PDF & Email

U SVEZI ONIH IZ KATOLIČKE RELIGIJE KOJI SU SEBE UVJERILI DA IMAJU VLAST I MOĆ OD GOSPODA NAD DUŠAMA LJUDI.

4913. Ima mnogih iz te religije, koji su vršili crkvene funkcije pod papom, naime, kardinali, biskupi, prelati (= svećenici visoke funkcije), poglavari samostana, nadstojnici samostana, i ostali koji žive u samostanima; jer oni su sebe uvjerili da imaju ključeve Svemira, i sa njima su sposobni otvoriti nebo, i pustiti unutra tkogod im se dopada, time, da vladaju nad dušama.

4914. Ali ima mnogo vrsti ovih. Oni se pojavljuju na istaknutom položaju na desnoj i lijevoj strani sunca gdje je Gospod, i rasipaju od sebe sferu kao da je od Gospoda – jer oni vjeruju da su bili Njegovi vikari. Oni tako pomno istražuju sa visoka one koji su ispod, i vladaju nad njima; niti će oni otrpjeti da oni izgovore koji glas protiv njih, niti im kažu išta što nije ugodno, niti čak da gledaju u njih – iz poštovanja jer su oni na-mjesto Gospoda.

4915. Ima nekih na desnoj strani i nekih na lijevoj; neki su uzvišeniji i uzvišeniji tamo, čak do najviših pozicija; ima također nekih prema gore, na obadvije strane, straga; ali oni se svi razlikuju. Oni koji su na lijevo naprijed, su oni koji su bili učeni i sebe su potvrdili u tim principima; ali oni koji su naprijed, tamo, na desno, su drugačiji. Oni ispod su takvi koji nisu učeni, a ipak su vjerovali da je slučaj kako je upravo rečeno.

4916. Oni se ne uzdižu onamo zakonitim putem; i oni idu gore u bandama, vjerujući da je nebo tamo; ali kada dođu onamo, oni ne vide ijednog anđela niti boravišta, nego, neki, pješčana mjesta, drugi, nešto travnato; i oni prosljeđuju naprijed, tako da mogu vidjeti odgore one koji su ispod. Razlog da oni ne vide anđele tamo, jest, budući su njihove oči zatvorene ponosom i takvim stvarima koje pripadaju ponosu, budući tamo ima, ipak, vrlo mnogo boravišta. Anđeli tamo ih vide, podnose da ovi prolaze, znajući da ubrzo silaze dolje.

4917.  Kada se itko iz nižih predjela usudi govoriti sa njima, ili ih gledati, a još više kada odbiju biti poslušni, oni su gnjevni; i onda se povuku i posavjetuju, i, sukladno njihovim unutrašnjostima, oni odluče ili uništiti, ili ozlijediti, ili kazniti prekršitelje. Oni su, većim dijelom, ogrezli u mržnji i osvetoljubivosti spram njih; i onda, ako to ne mogu napraviti odgore, oni siđu, u svrhu osvećivanja; i kada dosegnu niže predjele, oni su raspršeni, i svatko od njih je odveden do položaja prikladna njegovoj naklonosti stečenoj na svijetu. Time oni koji su u mržnji i osvetoljubivosti su odvedeni do paklova gdje su oni takvog karaktera.

4918. Pri silasku, oni su lišeni svete sfere – koja je Gospodnja – koju oni posjeduju na planini. Bilo im je rečeno da imaju tu sferu od Gospoda oko njih, i da su oni unutar te sfere, sa njihovom ohološću, mržnjama, osvetama i sličnim, ali da anđeli imaju sferu od Gospoda u njima samima, ili unutar njih; tako da su potonji anđeli Gospodnji, ali oni, iz oholosti, mržnje, osvetâ i sličnog, jesu vragovi. Ima vrlo mnogo takvih; i oni sebe uzdižu tamo gore, i oni silaze.

Spread the Truth