Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

4792 (U svezi Židova, u svezi Mesije i Bethlehema)

Print Friendly, PDF & Email

U svezi Židova, u svezi Mesije i Bethlehema

4792.* Kada sam pisao o Bethlehemu, odakle je bio Mesija, brojevi 4593-4 (Nebeske Tajne), [da bi dokazao] kako su oni ranije znali da će Mesija tamo biti rođen, onda su Židovi percipirali i mislili o Mesiji, da proročanstva to kažu, i da se sada jedva jedvice zna gdje je Bethlehem, i da se ne može vjerovati da će Mesija, kojeg oni očekuju, biti tamo rođen, jer oni Ga očekuju od negdje drugdje. Prema tome, oni nisu znali (u) što trebaju vjerovati.

*što je poznato kao ‘Minorna Duhovna Iskustva’ završava ovdje.

Spread the Truth