Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4717, 4718 (Da su lica promijenjena u drugom životu)

Print Friendly, PDF & Email

DA SU LICA LJUDI PROMIJENJENA U DRUGOM ŽIVOTU

  1. Vidio sam dvojicu koji su bili dobri, i znali su me u svijetu (Moraeus i Bjerchenius). Oni su se pojavili sa prilično drugačijim licem nego prije; i bio sam upitan da li sam prepoznao potonjeg. Rekao sam: Ne; i nagađao sam, i naposlijetku je bilo otkriveno da je to bio Bjerchenius. On je imao blistavo, ljupko ljudsko lice. Izgledao je kao da je u kočiji koja je bila poluotvorena, budući je on tada meditirao o doktrini o Ljubavi spram bližnjega(dobročinstvu). Razlog je, pošto, onda, dobro sjedinjeno sa istinom oblikuje lice; jer svaki anđeo i dobar duh je oblik njegova oblikovana dobra.
  2. Ali oni koji su zli, uzastopno odbacuju ljudski oblik; i, lica što se tiče, kada ih se gleda na nebeskom svjetlu, ne izgledaju kao ljudi, nego kao monstrumi, različitih izobličenosti. Razlog je, jer dobro sjedinjeno sa istinom od strane Gospoda, formira anđeosko nebo u sličnost čovjeka; prema tome svi koji su tamo su slike te sličnosti, u skladu sa kvalitetom njihova dobra. Unutrašnje zli u paklu odbacuju ljudski oblik, pojavljuju se kao monstrumi, sukladno kvaliteti njihova zla.
Spread the Truth