Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

443 (O ljudima koji su bili obožavani kao sveci, i time kao bogovi)

Print Friendly, PDF & Email

U svezi ‘Svetaca’

443.  Štoviše, od onih koji su bili obožavani kao sveci i stoga kao bogovi, su mi bile predstavljene/reprezentirane samo tri vrste ljudi. Naime, tu su bili oni koji su imali averziju prema tom obožavanju, koji su bili među anđelima i koje su anđeli štitili. Onda su tu bili oni koji nisu htjeli biti među bogovima niti obožavani kao bogovi, ali u kojima je ipak još bilo nešto taloga (= kojima je na dnu srca ipak ostalo još nešto od želje da ih ljudi obožavaju, tj. da im se klanjaju) iako su oni to usmeno nijekali. Treća vrsta su bili bogohulnici koji su primali/prihvaćali takvo obožavanje i koji su htjeli biti priznati kao sveci i bogovi (tj. koji su željeli da ih ljudi obožavaju kao svece i bogove). Oni su jadni/mizerni, zavedeni i glupi.

Spread the Truth