Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

3877 (Vrste utjecanja snova…)

Print Friendly, PDF & Email

Vrste utjecanja snova…

3877. Za vrijeme noći sam sanjao san, a kada sam se probudio razgovarao sam sa dvojicom koji (su se pojavili) u snu, koji su priznali da su oni bili ti; i nakon toga sa određenim anđeoskim duhom u kojeg se, kada je bio u stanju sna, percipiralo kako jedna sasvim nova spoznaja utječe od Gospodina, što je on također i priznao. Utud se pokazalo da su snovi dvojake vrste; jedni dotječu od duhova, koji djeluju/nastupaju kao osobe koje se vide u snovima, i to točno na način kakva je pojava u snu; druga vrsta, o kojoj smo ranije govorili, se sastoji od stvari koje su predstavljene od strane onih koji su naprijed gore, i od drugih, (stvari) koje su obično reprezentacije, a iako su osobe (u snu) na isti način predstavljene, ipak su one samo reprezentacije tih ljudi. Treća vrsta je od Gospodina posredno ili direktno kroz nebo.

Spread the Truth