Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

361 (Da se mi svakodnevno moramo moliti za Nebesko Kraljevstvo: i stoga, što predstavlja ‘svakodnevno’)

Print Friendly, PDF & Email

361. Da se mi svakodnevno moramo moliti za Nebesko Kraljevstvo: i stoga, što predstavlja ‘svakodnevno’ (Matej 6:11)?

‘Svakodnevno’ u Gospodinovoj Molitvi predstavlja ‘svakog trenutka’, što se može potvrditi iskustvom, i tako razumjeti; naime, da oni kojima je ukazana vječna sreća vjeruju/pretpostavljaju kako su oni odjednom bili prebačeni/uzneseni na nebo; na taj način oni koji su izašli iz kušnji pretpostavljaju da su time postali vječni baštinici Kraljevstva; oni koji su mukotrpno radili u vinogradu također pretpostavljaju da oni na taj način moraju imati vječno spasenje, koje onda oni pripisuju sebi. Međutim ipak im je bilo ukazano baš suprotno, naime, da su oni ponovno bačeni u opasnosti/krize, u kušnje, pogibelji prokletstva i tome slično.

Iz čega se može zaključiti da ‘svakodnevno’ predstavlja svaki trenutak u uzastopnim stvarima, ali kada su svojem redu jedan unutar drugog, taj slijed trenutaka je okrenut u neprekinuto slavljenje Boga Mesije, tako da su trenuci neprestani, bez ikakve podjele/različitosti. Odatle proizlazi njihova percepcija i sreća i njihova vjera da oni ovo neprestano primaju od Boga Mesije.  1747, 17 Prosinac*.

*Zapis u katalogu je slijedeći: ‘Što ‘svakodnevno’ predstavlja u Gospodinovoj Molitvi? Da su oni koji vjeruju u sebe primljeni u nebo, i nakon toga spušteni u prokletstvo; ovo se događa na početku u dužim vremenskim periodima, a oni su kasnije okrenuti u kraće periode; odakle dolazi njihova sreća zajedno sa percepcijom.’  

E.Swedenborg ‘Duhovna Iskustva – 361’

Spread the Truth