Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

3549 (Da zli duhovi mogu biti raspršeni od strane onih koji se od strane Gospoda jednostavno drže u znanjima o dobru i istini)

Print Friendly, PDF & Email

DA ZLI DUHOVI MOGU BITI RASPRŠENI OD STRANE ONIH KOJI SE OD STRANE GOSPODA JEDNOSTAVNO ČUVANI U ZNANJIMA O ISTINI.

3549. Sada je percipirano putem iskustva da će se zli duhovi povući i ostati u nemogućnosi govoriti ili misliti ili komunicirati kako bi trebali od sebe sa mnom, sve dok sam jednsotavno čuvan u vjeri univerzalnog znanja; jer dano je reći im da nema nikakve koristi poticati primjedbe, već da ako su tako geniozni oni radije trebaju raspravljati primjedbe i sumnje, koje nastaju iz znanja o vjeri u kojem sam ja sada držan i čuvan; ali svi duhovi su onako nijemi kao da su se povukli; doista neki se od njih jesu povukli, kako mi je dano razumjeti. Otud se vidi, da oni koji vjeruju u prostodušnosti, kao na primjer, da Gospod vlada svemirom, da je Gospod jedini život, da je njihov proprium (= ono što je čovjeku vlastito, njegovo ‘ja’ ili ‘ego’) ništa doli zlo, i koji ne prihvaćaju primjedbe odakle dolazi sumnja – da su kod njih zli duhovi raspršeni, jer sa takvima oni ne mogu biti, kako sam percipirao da i oni sami misle.

12 Listopad, 1748. 

Spread the Truth