Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

339, 340, 342 (U svezi Muhameda i Muslimana)

Print Friendly, PDF & Email

U SVEZI MUHAMEDA I MUSLIMANA

339. Pošto su izvjesni umrli koji su bili na ulazu u nebo bili ozlojađeni, otišli su tražiti drugo nebo, gdje je kako su pretpostavljali, vladao drugi nego Bog Mesija (Krist), i kasnije im je izgledalo kako su pronašli drugo nebo, naime, ono nad kojim je vladao Muhamed. Oni su bez ikakve sumnje pričali sa Muslimanima koji su bili mrtvi već nekoliko godina. Kad su ovo željeli ukazati drugima koje su željeli zavesti, izgledalo mi je onda da se drugo tako zvano nebo otvorilo u dubinama, gdje sam ih mogao čuti govoriti, i onda sam bio podučen kako su oni bili Muslimani koji su pretpostavljali kako su došli tamo u njihovo vlastito nebo, to jest, da bi tamo ostali. Kada sam sa njima razgovarao jedno izvjesno vrijeme, Bog Mesija (Krist) im se ukazao u slavi posredstvom jednog anđela. Oni su se prostrli po podu dodirujući ga licima (fell upon their faces) i revno (Ga) obožavali. Nakon toga je Muhamed bio hitro uzdignut odonud i bio je sa mnom te je sa mnom puno govorio, i mogu posvjedočiti da kada je bio podučen u svezi Boga Mesije (Krista) on je govorio skromno, skromnije doista od mnogih Kršćana. Mogao sam osjetiti kako je on podučavao na sličan način. On je također podučio one koji su bili u dubini da sam od sebe on nije mogao učiniti ništa, i da je percipirao kako nije bio bog, već jednostavan/priprost čovjek, i da su možebiti izvjesni duhovi bili govorili sa njime (= kad je pisao Kuran). On je također želio biti podučen u doktrini istinske vjere. Ja sam mu također ukazao grad Amsterdam i Gradsku Vijećnicu tamo iz dva aspekta, također unutrašnjost, i bio je iznenađen kad je vidio veliki broj mramornih (kipova). On je sada (dok je Swedenborg ovo zapisivao) također prisutan i izjavljuje istu stvar.   14 Prosinac, 1747.

*Muhamed o kojem se ovdje govori izgleda da je isti kao onaj koji se spominje u Posljednjem Sudu (Posmrtnom), br. 71, te nije Muhamed koji je zapisao Kuran i utemeljio Islam. Vidi Bračna Ljubav – 344 [U ‘Bračnoj ljubavi – 344’ čitamo, tj. ovaj gore komentar prevodioca se odnosi na sljedeće: ‘…Govorio sam sa jednim koji je djelovao kao zamjena za Muhameda (sam Muhamed se nikad ne pojavljuje, već ga zamjenjuje zastupnik, kako bi novo pridošli iz svijeta mogli misliti da vide njega).’ ].

**Gradska Vijećnica (curia) koja se ovdje spominje je Stadhuis za koju se kaže kako je jedna od najljepših građevina u Evropi. Njezini zidovi su obučeni u Talijanski mramor i ukrašeni sa mnogim mramornim skulpturama.

340. Muslimani su također priznali da kada čuju više unutarnje stvari Riječi i nebeske istine, oni (u)padaju u stanje nebeske sreće. I sada kako pišem ove stvari oni se prostiru po podu dodirujući ga licima (prostrate upon their faces), obožavajući Boga Svemira, Koji je Isus Krist, govoreći kako oni to također percipiraju na nebeski način. U svezi čega vidi drugdje (br. 342). 14 Prosinac, 1747

DA JE PODARENO DUŠAMA UMRLIH PREPOZNATI IZ MNOGO STVARI KAKO JE BOG MESIJA (KRIST) GOSPODAR SVEMIRA

342. Duše umrlih, koje dođu među druge duše, poput Muslimana i drugih, koji su iznutra sumnjali u svezi Boga Mesije (Krista; vidi recimo Kuran 4:171), iz razloga da su prirodan um ispunili samo sa skandalima (ti ‘skandali’ su oni o kojima se govori u Mateju 18:7 i Luki 17:1; u našoj Hrvatskoj Bibliji se Grčka riječ skandalon skan’-dal-on (“scandal”) prevodi kao ‘sablazan’), u svezi kojih vidi iznad (br. 338) su dovedeni do prepoznavanja i priznavanja Boga Mesije kao Gospodara Svemira, i živom instrukcijom u skladu sa poimanjem svakog, i također putem ovog, da su ushićeni u nebesku sreću u skladu sa njihovim imaginacijama, tako da vide najljepše rajske vrtove sa velikom raznolikošću, čime su oni toliko oduševljeni da zaključe kako su došli u nebeski raj (vidi recimo Kuran 9:72 ili 13:35) ; jer to je insinuirano (ili ‘na jedan profinjen način usađeno’) u ljudskim umovima. Ali oni su nakon toga podučeni kako to nije nebeska sreća; u svrhu čega im je također podareno prepoznati stanje unutarnje radosti, sve dok naposlijetku ne priznaju kako je ova unutarnja radost neperciptibilna, i da ju ni jedno ljudsko čulo nikad ne bi moglo ostvariti. Oni se tada također drže u stanju mira, čak do njihovih najdubljih unutrašnjosti, u kojem takođe priznaju kako ništa ove vrste nije ikad moguće izraziti. Konačno, oni se drže po pitanju njihove najdublje unutrašnjosti u stanju nevinosti, što je najunutarnije/najdublje stanje, kako bi na taj način mogli doznati što je istinsko dobro, što je doista duhovno i nebesko, to jest, što je Božansko; jer istinska sreća, istinski mir, istinska nevinost su sasvim Božanski. Oni nakon toga dođu u ova stanja. Ovo se odvija u raznolikosti u skladu sa životom svakoga; jer u skladu sa njegovom prirodom, svatko se vodi više i više spram nebeskih stvari.  14 Prosinac, 1747*.

*Zapisano kao zaglavlje drugog paragrafa, ali prekriženo:

            ‘Predviđanje i Providnost iz vječnosti u vječnost, u svrhu najboljeg cilja, je također razlog da sve stvari (postoje.)’ 

E.Swedenborg ‘Duhovni Dnevnik – 339, 340, 342′

Spread the Truth