Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

290, 294 (Ponovni susret rodbine i bračnih drugova u onostranom)

Print Friendly, PDF & Email

DA DUŠE NAKON SMRTI VIDE NJIHOVE RODITELJE, DJECU, PRIJATELJE, I KAO REZULTAT TOGA UŽIVAJU NAJDUBLJU RADOST

290.  Nakon smrti se duše međusobno ugledaju, započinju razgovore/razgovarati, i zaista pretpostavljaju da je sve isto baš kao da su zajedno na Zemlji; ali tako je na početku; prije nego su propisno inicirani u duhovne stvari. Ja ovo mogu posvjedočiti, i istovremeno mogu posvjedočiti da oni uživaju najdublju radost, ako je za vrijeme života u tijelu među njima bila uzajamna ljubav.    [3 Prosinac 1747]

DA U DRUGOM SVIJETU MUŽ I ŽENA ZAISTA MEĐUSOBNO RAZGOVARAJU, ALI IPAK NE MOGU OSTATI ZAJEDNO: KAO ŠTO JE TAKOĐER SLUČAJ SA BRAĆOM, SESTRAMA I PRIJATELJIMA

294. Bilo je rečeno ranije (br. 290) da očevi, majke, braća i prijatelji mogu međusobno razgovarati u drugom životu; ali oni su ipak dobrovoljno razdvojeni, jer zemaljske veze/prijateljstva ih spriječavaju da pridaju pažnju nebeskim stvarima; pored toga, stvari o kojima su tada mislili bivaju prizvane, što ne može a da ih ne privuče ka svjetovnih stvarima, i na različite načine prouzroči probleme/muke/neprilike.       [4 Prosinac 1747]

E.Swedenborg ‘Duhovna Iskustva’

Spread the Truth