Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

258 (Da sam bio uzdignut u više unutarnju sferu, ali na različite načine, onoliko često koliko sam molio molitvu našeg Gospoda)

Print Friendly, PDF & Email

258. DA SAM BIO UZDIGNUT U VIŠE UNUTARNJU SFERU (ILI ‘U SAMO UNUTARNJE PODRUČJE’), ALI NA RAZLIČITE NAČINE, ONOLIKO ČESTO KOLIKO SAM MOLIO MOLITVU NAŠEG GOSPODINA

Onoliko često koliko (ili ‘uvijek kad’) sam molio molitvu našeg Gospodina (Matej 6:9-15; Luka 11:2-4), jutrom i navečer, skoro svaki put sam bio uzdignut na različite načine u više unutarnju sferu (ili ‘u samo unutarnje područje’), i to, zaista, uz takvu perceptibilnu promjenu da ništa nije moglo biti perceptibilnije (ili ‘i u stvari, ovo uzdizanje zajedno sa promjenom, je bilo toliko primjetno da ništa nije moglo biti primjetnije’); i ovo se sada događa više od dvije godine.

U to vrijeme su mi, sa jako velikom raznolikošću, bila nagovještena objašnjenja (ili ‘bio sam inspiriran objašnjenjima’) više unutarnjih sadržaja Molitve. Ali kad je molitva bila završena, ja sam bio vraćen u moju običnu sferu (ili ‘normalno okruženje’).

E.Swedenborg ‘Duhovna Iskustva – 258’

Spread the Truth