Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

229. 5478 (‘Kruh naš svagdašnji…’)

Print Friendly, PDF & Email

Kruh naš svagdašnji…

229. (5748) Uzmimo, na primjer, ‘kruh’ u Molitvi našeg Gospoda (Matej 6:11; Luka 11:3). Kada im je sveti kruh bio prikazan na stolu, i također štruce na žrtveniku, onda je, u očima ljudi, svetost bila u kruhu, i od toga je prikazano za kruh kako obuhvaća sve životne potrebe, kao i svu duhovnu hranu, i nebesku hranu, i konačno, Boga Mesiju, Koji je Nebeski Kruh i Mana. Iz ovog su razloga, također, oni primali njihov nebeski kruh iz dana u dan, tako da bi jedino Bog Mesija mogao biti neprestano prikazivan/slikovito dočaran u njihovoj hrani, i na taj način biti sve u svim stvarima.

            Ista se stvar također priopćuje ljudskom umu u Molitvi Gospodnjoj; jer baš kao što se (značenje) kruh(a) proteže također na sve potrebe zemaljskog života, tako se unutarnjim čovjekom proteže na sve potrebe duhovnog i nebeskog života. To je, onda, ‘kruh svagdanji’.

[Osjećaj; Crkva; Izvanjski aspekt; Ponižavanje; Unutarnji aspekt; Molitva; Red; Reprezentacija; Duh]

E.Swedenborg ‘Duhovna Iskustva – Riječ Objašnjena – 229. (5748)’

Spread the Truth