Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

227. 5476 (U Crkvi uistinu Kršćanskoj su sadržane sve i najmanje stvari u Gospodovoj molitvi)

Print Friendly, PDF & Email

U Crkvi uistinu Kršćanskoj su sadržane sve i najmanje stvari u Gospodinovoj molitvi

227. 5476.        U Crkvi uistinu Kršćanskoj su sadržane sve i najmanje stvari u Gospodinovoj Molitvi; a koliko beskonačno tajni ona ima u sebi, Ja sam bio kadar naučiti iz onih koje su iz dana u dan bile inspirirane u mene (ili ‘kojima sam bio nadahnut’), u neizrecivoj raznolikosti, kako sam recitirao tu Molitvu.

[Osjećaj (Naklonost); Crkva; Izvanjski; Poniziti se; Unutarnji; Molitva; Red; Prikaz (Reprezentacija); Duh]

E.Swedenborg ‘Duhovna Iskustva – Riječ Objašnjena – 227. 5476′

Spread the Truth