Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

2133-2134 (O rimokatoličkim svecima)

Print Friendly, PDF & Email

U svezi ‘Svetaca’

2133.  Danas mi je prišao jedan Rimokatolik, (baš) kao što to svakog dana čine pripadnici različitih religija koji su nedavno umrli. Taj Rimokatolik je razgovarao sa mnom, i njegov razgovor je bio o onima koji su na zemlji bili proglašeni svecima. Bilo mu je rečeno da osim Gospodina na cijelom nebu nema ni jednog sveca (svetog), i da je od/iz (ili ‘na račun’) Gospodinove svetosti, Koji je Sâma Svetost, da se anđeli nazivaju svetima; a iz tog razloga se On također naziva Sveti Duh. Anđeli priznaju da u njima nema ničeg svetog, već sve prljavo (Job 15:15), i da je sva svetost jedino Gospodinova; jer znano je iz Davidovih Psalmi da anđeli nisu sveti.

2134.  Onda su neki od onih koji su bili kanonizirani na zemlji jednoglasno rekli, iako određenim izmiješanim, i kao buntovnim tonom, da je njihova svetost bila jedino Gospodinova, a da su oni sami prljavi i bez ugleda.

Spread the Truth