Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2091-2093 (Kako su duhovi i anđeli u različitim zajednicama)

Print Friendly, PDF & Email

KAKO SU DUHOVI I ANĐELI U RAZLIČITIM ZAJEDNICAMA.

2091. Duhovi i anđeli mijenjaju zajednice sukladno tome kako se to Gospodu svidi, prema tome iz jedne zajednice u drugu, tako u tisuće i mirijade; od kojih su sve prikladne po ovom ili onom pitanju, i sukladno njihovim žudnjama; i što je vrijedno divljenja, da sukladno njihovim osjećajima, prema tome su različitosti njihovih žudnji. Zajednice su formirane na taj način, neprestano njima na užitak i radost; i da oni onda percipiraju za sebe kako se nalaze u drugom ugodnom stanju, jer njihovi su užici i radosti sukladno njihovim zajednicama.

2092.  U tim se zajednicama to tako događa budući su oni jednodušni, i kada su jednodušni njihove radosti su povećane i umanjene, što je uvjetovano u potpunosti u skladu sa zajednicama, i osjećajima ovih, koji izviru iz drugih zajednica (tj. kako osjećaj biva dodirnut od strane drugih zajednica).

2093.  Promjene zajednica su promjene stanja sa njima, i duhovi i anđeli su postavljeni u različite uvjete sukladno stanju osjećaja, prema tome sukladno međusobnoj ljubavi i raznolikostima ljubavi, koje su neograničene i određene od strane Gospoda jedino.

E.Swedenborg ‘Duhovni Dnevnik – 2091-93’

Spread the Truth