Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

1966 (Zli duhovi su u boli i bivaju mučeni ako ih anđeli pomno promatraju)

Print Friendly, PDF & Email

Zli duhovi su u boli i bivaju mučeni ako ih anđeli pomno promatraju…

1966. Bilo je prethodno ukazano kako su zli duhovi u boli i bivaju mučeni ako ih anđeli pomno promatraju. Slučaj je vrlo sličan sa čovjekom koji je u vjeri, ili koji se od strane Gospoda drži u vjeri; zli duhovi onda ne mogu prići; (ako to pokušaju) oni počnu biti mučeni na sličan način, i žude odletjeti. Čuo sam ih nekoliko puta kako prigovaraju i kako jadikuju kad su u prisustvu vjere.

Spread the Truth