Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

1893-1895 (Duhovi su oni koji osobi prenose snove)

Print Friendly, PDF & Email

Duhovi su oni koji osobi prenose snove

1893. Što se tiče snova pojedinačno, želio bi reći slijedeće, da njih osobi prenose (= njihov su uzrok/izvorište, tj. njih prouzrokuju) duhovi. Snovi u kojima se otkrivaju budući događaji, kao i istine, su prenešeni od strane duhova (ili ‘njihov su uzrok duhovi’) Boga Mesije, ali drugi od strane duhova koji ne pripadaju Bogu Mesiji. Ali snovi uz čiju pomoć se ljudi zavaravaju su uzrokovani zlim duhovima, stoga vražjom bandom.
Nadalje, snovi su dostavljeni ili uz pomoć stvarnih glasova, ili u najvećem dijelu uz pomoć prikaza (displays) u njihovim bezbrojnim formama. Onaj koji nije upoznat sa ovima nikad ne može naučiti značenje simboličnih snova. Jer prikazi stvarnosti na nebu su uzrokovani uz pomoć iste vrste stvari kao ovdje na Zemlji, posebice onih (stvari) u koje je čovjek gledao, stoga objekata u prirodi. Ponekad su snovi sastavljeni na takav način da ih se teško može razjasniti/razmrsiti osim ako je čovjek upoznat sa individualnim tipovima prikaza (displays).
     Da su snovi ov(akv)e prirode se jako jasno ukazuje iz Josipovih snova, a isto tako i iz Faraonovih snova, a ponajprije/osobito onih iz proročkih knjiga, gdje se dosta čita o snovima. Bez da spominjemo stvarne vizije kada su ljudi u budnom stanju. Te vizije su u potpunosti poput snova, pošto su ista vrsta prikazivanja (displays), baš kao stvaran život, i kao na danjem svjetlu, a također za vrijeme budnosti ispred ili iza sna, također kao i u drugim trenucima. Postoje također stvarna prikazivanja, kada su duhovi prezentirani u osobi kao što bi jedna osoba bila prezentirana drugoj na Zemlji; ali to mi se dogodilo dok sam bio u jednom drugom stanju.
     Kod nekih, snovi dostavljeni od strane duhova su samo iluzije koje nisu više od igre. Oni zahvaćaju bilo što što je dovedeno u um od strane krvi i misli koje su se okliznule.

1894. Da su ove gore stvari onakve kako je navedeno, mogu se zakleti tako da se utoliko manje u njih može sumnjati. Jer one su mi se događale, Božjom milošću Boga Mesije, toliko često da su mi u potpunosti postale poznate. To se dogodilo i posredstvom snova – najprije u periodu od mnogo godina, za vrijeme čega sam do određene mjere naučio njihova stvarna značenja – a onda drugih spomenutih otkrovenja, i još pored toga, tako da su mi sama slova bila ispisana pred mojim očima i čitana s moje strane, itd. itd.. Ali mi još nije dozvoljeno govoriti više o ovome.

1895. Što se tiče specifično samih snova, njih, kako je bilo rečeno ranije, prouzrokuju sami duhovi, i to mi je bilo tako jasno ukazano da sam ja to sa sigurnošću spoznao. Ja sam čak vrlo često razgovarao sa samim duhovima koji su bili prisutni i koji su predstavljali snove, te sam na taj način bio u potpunosti obaviješten da oni ne izviru iz ni jednog drugog izvora. Ali oni su dvostruke, u stvari, trostruke vrste, kao što je bilo rečeno, baš poput samih duhova kojima je dozvoljeno da ih prouzrokuju – što je u rukama Boga Mesije jedino.

Spread the Truth