Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1 (Reprezentacija prirodnog značenja Riječi, koji sadržava duhovno značenje)

Print Friendly, PDF & Email

1. O SVETOM PISMU ILI RIJEČI GOSPODNJOJ

IZ ISKUSTVA I REPREZENTACIJA PRIRODNOG ZNAČENJA RIJEČI, KOJI SADRŽAVA DUHOVNO ZNAČENJE.

Bilo mi je dozvoljeno vidjeti obimne novčane vreće koje su sadržavale veliku količinu srebra; a kako su ove bile otvorene, činilo se kao da svatko može uzeti, ili čak ukrasti, tamo pohranjeno srebro; no blizu njih su se nalazila dva mladića, koji su ih čuvali. Mjesto gdje su torbe bile položene je izgledalo poput jasli u štali. U susjednoj sobi, u društvu čestite udate žene, nalazilo se nekoliko skromnih djevojaka. U blizini sobe su stajala dva djeteta koja su, bilo mi je rečeno, prerasla dob kad se sa njima igra kao sa djecom, zato ih treba tretirati kao mudre osobe. Onda sam ugledao kurtizanu, i konja kako leži mrtav.

          Nakon što sam vidio ove stvari, bio sam obaviješten da su one reprezentirale prirodno značenje Riječi, unutar kojeg se nalazi duhovno značenje. Obimne novčane vreće prepune srebra su predstavljale znanje o istini tamo prisutno u velikoj količini. Činjenica da su bile otvorene, a ipak čuvane od strane mladića, je označavala da svatko iz njih može ponijeti znanje o istini, ali da se treba voditi briga da netko ne bi oskvrnuo duhovno značenje, koje sadrži čiste istine. Jasle u štali, gdje su torbe ležale, su naznačavale prehranu (tj. duhovnu instrukciju) za razumijevanje. Ovo značenje jasli je primjenjivo i na jasle u kojima je Gospod ležao kada se rodio; jer konj, koji iz njih jede, predstavlja razumijevanje. Skromne djevojke, koje su bile viđene u susjednoj sobi, su predstavljale osjećaje za istinu; čestita udana žena, sjedinjenje dobra i istine; a djeca, nevinost mudrosti. Jer anđeli najvišeg neba, koji su najmudriji od svih, kao rezultat njihove nevinosti izgledaju izdaleka poput male djece. Kurtizana, sa mrtvim konjem, je reprezentirala krivotvorenje/izvrtanje istine od strane mnogih u današnje vrijeme, čime svo razumijevanje istine biva uništeno, pošto kurtizana predstavlja krivotvorenje, a mrtvi konj, razumijevanje mrtvo za svu istinu.

E.Swedenborg ‘De Verbo – 1’

Spread the Truth