Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

480 (Jednostavan preljub je onaj počinjen…)

Print Friendly, PDF & Email

JEDNOSTAVAN PRELJUB JE ONAJ POČINJEN OD STRANE NEOŽENJENOG ČOVJEKA SA ŽENOM DRUGOG ČOVJEKA, ILI OD STRANE NEOŽENJENE ŽENE SA MUŽEM DRUGE ŽENE.

Preljub ovdje i na stranicama koje slijede naznačava (promiskuitet) razuzdanost koja je oprečna braku. Ona je oprečna budući oskvrnjuje sporazum za život u kojeg je bračni par ušao, kida njihovu ljubav, prlja ju te blokira i zatvara savez koji je započeo u doba njihovih zaruka a potvrđen na početku njihovog braka. Jer bračna ljubav čovjeka sa jednom ženom nakon njihove suglasnosti i sporazuma sjedinjuje njihove duše. Preljub ne razlaže to sjedinjenje, budući da je ono nerazloživo, ali ga blokira; kao što se događa kada netko zaustavi izvor i spriječi da mlaz izbija iz njega, ispunjavajući cisternu sa smrdljivim talogom. Na isti način preljub mrlja i prekriva bračnu ljubav koja se podiže iz sjedinjenja duša; a kada je umrljana, ljubav prema preljubu se podiže od ispod, i kako raste ona postaje tjelesna ljubav, koja napada bračnu ljubav i uništava je. To je izvor oprečnosti između preljuba i braka.   

 Emanuel Swedenborg, ‘Bračna Ljubav – 480’

Spread the Truth