Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

456 (Briga se mora voditi da se spriječi gubitak bračne ljubavi kao rezultat pretjeranog i neograničenog bludničenja)

Print Friendly, PDF & Email

Briga se mora voditi da se spriječi gubitak bračne ljubavi kao rezultat neograničenih i pretjeranih bludničenja.

456. Pod neograničenim i pretjeranim bludničenjima koja rezultiraju u gubitku bračne ljubavi, mi mislimo na slučajeve bludničenja koji ne samo da sakate/slabe čovjekove energije, nego također odstranjuju sve produhovljenosti bračne ljubavi. Jer neobuzdana dozvola u takvim stvarima stvara ne samo slabosti i posljedične uvjete oskudice, već također i nečiste i raskalašene nemoralnosti, koje čine nemogućim za bračnu ljubav da bude percipirana i da se osjeti u njezinoj čistoći i čednosti, i tako niti u njezinoj slatkoći i u užicima njezinog cvata – a da ne spominjemo štetu i ozljedu učinjenu tijelu i umu, i o zabranjenim primamljivostima koja ne samo da lišavaju bračnu ljubav njezinih blaženih užitaka, nego ju također istjeruju, okrećući ju u hladnoću i tako u gnušanje. Takvi su slučajevi bludničenja odvratne orgije koje okreću bračne igre u tragične scene. Jer neograničena i pretjerana bludničenja jesu poput plamenova koji se podižu od dolje i pustoše tijelo, prže vlakna, zagađuju krv, i korumpiraju racionalne elemente uma. Doista, oni planu poput vatre iz podruma u kuću, i potpuno ju sagore.

Od strane roditelja se treba voditi briga da se ovo spriječi, budući maloljetni dječak nagnan požudom još nije sposoban u skladu sa razumom sebi nametnuti ograničenje.  

E.Swedenborg ‘Istinska bračna ljubav – 456’

Spread the Truth