Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

414 (Sa anđelima sam vodio različite razgovore na temu nevinosti)

Print Friendly, PDF & Email

Sa anđelima sam vodio različite razgovore na temu nevinosti

414. Sa anđelima sam vodio različite razgovore na temu nevinosti; i oni su rekli da je nevinost suština sveg dobra, i da je dobro dobro u onoj mjeri u kojoj u sebi ima nevinost. Štoviše, pošto je mudrost od života i stoga od dobra, mudrost je mudrost u onoj mjeri u kojoj njezin karakter proizlazi iz nevinosti. Isto je istinito za ljubav, milosrđe, i vjeru, oni rekoše; i iz tog razloga nitko ne može ući u nebo ako nije u nevinosti (ili ‘ako ne posjeduje nevinost’). Ovo je, također, ono što predstavljaju ove Gospodinove riječi:

‘Pustite malu dječicu neka dolaze k Meni; ne priječite/branite im jer takvih je kraljevstvo Božje! Zaista, kažem vam, tko ne primi kraljevstva Božjega kao malo dijete, ne, u nj neće ući.’ (Marko 10:14, 15; Luka 18:16, 17)

Ovdje, kao također i drugdje u Riječi, mala djeca predstavljaju one koji su u nevinosti.

Dobro je dobro u onoj mjeri u kojoj u sebi ima nevinost, pošto je svo dobro iz Gospodina, a biti vođen od strane Gospodina, to je nevinost.

E.Swedenborg – ‘Bračna ljubav – 414’

Spread the Truth