Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

396 (Povezivanje nevinosti u roditelja sa onom u male djece)

Print Friendly, PDF & Email

(9) Ona (nevinost) također vrši utjecaj na duše roditelja, i sebe povezuje sa istom sferom u djece. Posebice je ona ulijevana pomoću dodira.

  1. Nevinost Gospodnja utječe u anđele trećeg neba, gdje svi uživaju nevinost mudrosti, i ona prolazi kroz niža nebesa, ali jedino kroz nevine osjećaje anđela tamo, i tako se direktno ili indirektno spušta u djecu. Premda su mala djeca u stanju jedva drugačijem od isklesanih skulptura, ona su ipak prijemčiva za upliv nevinosti od Gospoda kroz nebesa. Ali ako roditelji također ne bi primali taj utjecaj u njihove duše i u unutarnje dijelove njihovih umova, nevinost djece bi bila nesposobna afektirati ih. Mora biti jedan odgovarajući i kompatibilan element u drugome da bi se komunikacija mogla uspostaviti, i da bi se ostvarilo primanje, sklonost/ljubav i tako povezivanje/sjedinjenje. Bez toga bi to bilo kao delikatno sjeme koje pada na kamenjar, ili poput jagnjeta bačenog vuku. To je onda razlog za izjavu da nevinost koja utječe u duše roditelja čini poveznicu sa nevinošću djece.

[2] Iskustvo može pokazati kako je ova poveznica uspostavljena među roditeljima uz pomoć tjelesnih osjetila, ali iznad svega kroz dodir. Na primjer, osjetilo vida je intimno očarano (ili ‘duboko uživa’) gledanjem djece, ono sluha slušanjem njihova govora, ono mirisa njihovim mirisom. Činjenica da je glavni oblik komunikacije i povezivanja stanja nevinosti pomoću dodira je očigledna iz zadovoljstva/ugode kada ih se nosi u rukama, ili grli i ljubi, posebice u slučaju njihovih majki, jer one uživaju u tome da njihova usta i lica počivaju na njihovim grudima i istovremeno time što ih ona tamo dodiruju. Općenito rečeno, oni uživaju u tome što ova sisaju njihove grudi i uzimaju mlijeko, i dodirivanjem njihova gola tijela, i nikad nisu umorne uzimati ih u njihove ruke i omatati ih i čistiti.

[3] Već smo ukazali nekoliko puta ranije kako su komunikacija ljubavi i njezinih užitaka između bračnih partnera ostvareni kroz osjetilo dodira. Komunikacija mentalnih stanja je također ostvarena putem njega, iz razloga da su ruke krajnji elementi čovjeka, a njegovi prvi elementi (= ljubav i mudrost, tj. dobro i istina) su prisutni zajedno u krajnjima. To je također ono što drži sve stvari tijela i sve stvari uma koje su posredne u neprekinutoj povezanosti. To je zašto je Isus dodirivao malu djecu (Matej 19:13, 15; Marko 10:13, 16); i također da je iscjeljivao bolesne dodirujući ih*, i oni su bili iscjeljeni koji su Ga dodirnuli**. To je također zašto su svečana uvođenja u svećeničku službu danas vršena pomoću polaganja ruku.

            Očigledno je iz ovog da se nevinost roditelja i nevinost male djece susreću kroz instrumentalnost dodira, posebice kroz dodir ruku, i tako sebe sjedinjuju kao da se ljube.

*Kao na primjer u Mateju 8:3, 8:15, 9:29,30, 20:34; Marku 1:41,42, 7:33-35, 8:22-25; Luki 5:13, 7:14,15, 22:51.

** Kao na primjer u Mateju 9:20-22, 14:35,36; Marku 3:10, 5:27-29, 6:56; Luki 6:19, 8:43,44,47.

E.Swedenborg ‘Istinska Bračna Ljubav (Conjugial Love) – 396’

Spread the Truth