Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

251 (Postoji nekoliko uzroka za razdvajanje…)

Print Friendly, PDF & Email

XV  DA POSTOJI TAKOĐER NEKOLIKO UZROKA RAZDVAJANJA. Postoji razdvajanje iz kreveta i razdvajanje iz kuće. Uzroci razdvajanja iz kreveta su mnogi, a isto tako i razdvajanja iz kuće; ovdje se, međutim, tretiraju legitimni uzroci. Budući se uzroci razdvajanja podudaraju sa uzrocima priležništva, koji se zasebno tretiraju u sljedećem Dijelu ove knjige, čitatelj se upućuje na to poglavlje, da bi mogao vidjeti uzroke po njihovu redu*. Legitimni uzroci razdvajanja su oni koji slijede.

E.Swedenborg ‘Bračna Ljubav (Conjugial Love) – 251’

*Pod razvodom se misli na poništenje/raskid bračnog zavjeta/ugovora i tako potpunog razdvajanja i zatim potpune slobode da se uzme druga žena. Jedan jedini uzrok ovog potpunog razdvajanja ili razvoda je kurvarluk, u skladu sa Gospodnjim pravilom u Mateju 19:9. Na isti se uzrok odnose također očigledne bludnosti/bestidnosti koje prognavaju čednost i također ispunjavaju kuću sa sramotnim zadovoljavanjem niskih strasti, iz kojih nastaje raskalašena/pokvarena/bludna besramnost u kojoj je cijeli um raspušten. Ovim je uzrocima nadodano maliciozno napuštanje koje uključuje kurvarluk i uzrokuje da žena počini preljub i tako da bude uklonjena (Matej 5:32). Ova tri uzroka, budući su legitimni uzroci razvoda, prvi i treći pred javnim sucem, a drugi pred samim čovjekom kao sucem…’

E.Swedenborg ‘Bračna Ljubav (Conjugial Love) – 469’

Spread the Truth