Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

24,25 (Paradoksi: Sin rođen od vječnosti… Tri Osobe koje su iste suštine a različitih obilježja…)

Print Friendly, PDF & Email

Paradoksi: Sin rođen od vječnosti… Tri Osobe koje su iste suštine a različitih obilježja…

24. Izjaviti kako je Ocu bio rođen Sin od vječnosti (that the Son was born of the Father from eternity) je takav paradoks da ni jedno ljudsko razumijevanje, čak ni ono u anđela trećeg neba, na nikoji način ne može biti tako prosvjetljeno da ima ikakvu percepciju o tome; jer što je to (ili ‘što to znači’?) – biti rođen od vječnosti?

25.  Pored toga, rečeno je kako su tri (Božanske) Osobe jedne supstance ili suštine (ili ‘jedna supstanca ili suština’), mada su one ipak podijeljene po svojim obilježjima/atributima/karakteristikama; jer naučava se da je Otac Stvorio (svemir, svijet i ljude), da je Sin Iskupio (palo čovječanstvo), i da Sveti Duh naučava. Ti atributi su Božanski (ili ‘sve su to atributi/svojstva jednog Božanstva’); a kada su podijeljeni (= kada se pripisuju različitim osobama), iz toga slijedi da je sama supstanca ili suština, koja se naziva jednom, putem specifičnih atributa podijeljena u tri supstance/suštine.

E.Swedenborg ‘Atanasijevo Vjerovanje – 24, 25’

Spread the Truth