Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

237 (Na koji način se otvaraju stupnjevi čovjekova uma)

Print Friendly, PDF & Email

237. Mi ta tri nivoa/stupnja visine nazivamo prirodni, duhovni i božanski, kao što smo rekli iznad u br. 232. Kada se čovjek rodi on najprije ulazi u prirodni nivo, koji u njemu raste (= usavršava se) u kontinuitetu u skladu sa akumuliranjem njegovog znanja i razumijevanjem kojeg postiže uz pomoć tog znanja, sve dok ne postigne/dosegne najvišu točku razumijevanja, zvanu racionalnost. Ali to ipak ne rezultira otvaranjem drugog nivoa/stupnja, kojeg nazivamo duhovnim (= taj stupanj se ne otvara na taj način). Taj nivo/stupanj se otvara uz pomoć svrsishodne ljubavi u skladu sa stvarima koje je ostvarilo razumijevanje, ali (jedino) duhovnom svrsishodnom ljubavlju koja je ljubav prema bližnjem. Taj nivo/stupanj može rasti na isti način u kontinuiranim stupnjevima čak do svoje najviše točke, i povećava se spoznavanjem/spoznajama o istini i dobru, što će reći, duhovnim istinama.

[2] Ali čak ni uz pomoć takvih/tih istina se treći nivo/stupanj, zvan božanski, ne otvara; jer taj nivo/stupanj se otvara uz pomoć svrsishodne božanske ljubavi, što je ljubav prema Gospodinu; a ljubav prema Gospodinu nije ništa drugo do vršiti/primjenjivati u životu odredbe/zapovijedi iz Riječi koje, skupno gledano, sve govore o tome kako zla/zloće treba odbacivati/izbjegavati zato što su paklene i vražje, te činiti dobro zato što je to nebeski i Božanski. Na ovaj način se ova tri nivoa/stupnja sukcesivno otvaraju u čovjeku.

Spread the Truth