Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

21-25 (Božja Providnost Gospoda uzrokuje da ono što je zlo i istovremeno lažno služi…)

Print Friendly, PDF & Email

Božanska Providnost Gospoda uzrokuje da ono što je zlo i istovremeno lažno služi za ravnotežu, omjer i pročišćavanje, i stoga za sjedinjenje Dobra i Istine u drugima.

21. Božanska Providnost Gospoda uzrokuje da ono što je zlo i istovremeno lažno služi za ravnotežu, omjer i pročišćavanje, i stoga za sjedinjenje Dobra i Istine u drugima. Iz onog što je bilo rečeno može biti očigledno da Božanska Providnost Gospoda neprestano djeluje kako bi ujedinila Istinu sa Dobrom i Dobro sa Istinom u čovjeku budući je ovo sjedinjenje Crkva, i također je nebo; jer ovo je sjedinjenje u Gospodu i u svim stvarima koje proizlaze iz Njega. Iz ovog sjedinjenja je da se nebo naziva vjenčanjem, baš kao i Crkva; otud je u Riječi kraljevstvo Božje poređeno sa vjenčanjem. Iz ovog sjedinjenja je Šabat u Židovskoj Crkvi bila najsvetija stvar njihova obožavanja, jer on je predstavljao ovo sjedinjenje. Otud je također u Riječi, u cijeloj i svakom njezinom dijelu, vjenčanje Dobra i Istine, kako se može vidjeti u DOKTRINI O SVETOM PISMU ZA NOVI JERUZALEM (br. 80-90). Vjenčanje Dobra i Istine je od vjenčanja Gospoda sa Crkvom, a ovo je od vjenčanja Ljubavi i Mudrosti u Gospodu; jer Dobro pripada Ljubavi, a Istina mudrosti. Iz ovih stvari se može vidjeti *kako je neprestano nastojanje Božanske Providnosti sjediniti Dobro i Istinu i Istinu i Dobro u čovjeku, jer tako je čovjek sjedinjen sa Gospodom.

22. Međutim, kako su mnogi pokidali/prekinuli i prekidaju ovo vjenčanje, posebice time što su razdvojili vjeru i dobročinstvo (Matej 19:6), jer vjera je od Istine a Istina je od vjere, i dobročinstvo je od Dobra a Dobro je od dobročinstva, i kako oni pri tome sjedinjuju u sebi samima zlo i neistinu, i tako su postali i nastavljaju biti protivni (Dobru i Istini), unatoč tome Gospod osigurava da će oni (takvi) ipak biti od službe/koristi za sjedinjavanje Dobra i Istine u drugima posredstvom ravnoteže, povezanog/odgovarajućeg omjera (related sequence) i pročišćavanja.

23. Sjedinjenje Dobra i Istine u drugima je osigurano od strane Gospoda posredstvom ravnoteže (equilibrium) između neba i pakla; jer postoji iz pakla neprestano zračenje zla i neistine zajedno; ali iz neba postoji neprestano zračenje Dobra i Istine zajedno. U ovoj ravnoteži svaki se čovjek drži sve dok živi u svijetu, i pri tom se održava u toj slobodi razmišljanja, htjenja, govorenja i činjenja, u kojem on može biti obnovljen. U svezi ove duhovne ravnoteže iz koje čovjek ima slobodu vidi djelo Nebo i Pakao – 589, 597-603.

24. Sjedinjenje Dobra i Istine je osigurano od strane Gospoda posredstvom povezanog/odgovarajućeg omjera (related sequence); jer kvaliteta Dobra je poznata jedino posredstvom njezinog odnosa sa onime što je manje dobro, i putem protivljenja sa kojim se susreće od zla. Iz ovog odnosa dolazi sila percipiranja i osjećanja, budući iz ovog dolazi kvaliteta ovih sila; jer tako se sve što je ugodno percipira i osjeća od onog što je manje ugodno i posredstvom onog što je neugodno; sve lijepo od onog što je manje lijepo, i posredstvom onog što je ružno; i isto tako svako Dobro, koje je od Ljubavi, od onoga što je manje dobro i posredstvom zla; i svaka Istina, koja je od Mudrosti, od onog što je manje istinito i posredstvom neistine.

U svemu mora biti varijacija, od najvećeg sve do najmanjeg; a kako također postoji varijacija u njegovom suprotnom od njegova najmanjeg do njegova najvećeg, sa ravnotežom među njima, onda postoji odnos u slijedu na obadvije strane sukladno stupnjevima; i percepcija i senzacija stvari se povećava ili umanjuje. Treba biti znano, međutim, kako protivno uništava baš kao što uzvisuje percepcije i senzacije: ono uništava kada ih miješa sa sobom samim a uzvisuje kada ih ne miješa. Iz ovog razloga Gospod najpažljivije razdvaja Dobro i Zlo u čovjeku da se kojim slučajem oni ne bi pomiješali, baš kao što razdvaja nebo i pakao.

26. Sjedinjenje Dobra i Istine u drugima je osigurano od strane Gospoda posredstvom pročišćavanja; i to je ostvareno na dva načina, jedan putem kušnji, a drugi putem fermentacija. Duhovne kušnje nisu ništa drugo nego borbe protiv zala i neistina koje zrače iz pakla i čine da se njihov utjecaj osjeća. Putem ovih borbi čovjek je pročičšćen od zala i neistina, i Dobro je ujedinjeno sa Istinom u njemu, i Istina sa Dobrom. Duhovne fermentacije su ostvarene na mnoge načine, i na nebu i na Zemlji; ali u svijetu nije poznato što su one i kako su ostvarene. Dakle, postoje zla zajedno sa neistinama koja, kada su uvedena u zajednice, djeluju poput fermenata koji su stavljeni u brašno i sok grožđa. Posredstvom ovih, neskladne stvari su razdvojene a skladne su sjedinjene, i rezultat je čistoća i bistroća. Oni su što je naznačeno ovim riječima Gospoda: 

“Kraljevstvo nebesko je kao kvasac, kojeg je žena uzela i sakrila u tri mjerice brašna dok se sve nije ukvasilo.”  Matej 13:33 & Luka 13:21.

Spread the Truth