Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2-6 (Kršćanska Crkva postoji gdje se obožava Gospod i gdje se Riječ čita sa prosvjetljenjem)

Print Friendly, PDF & Email

Kršćanska Crkva postoji (samo tamo) gdje se obožava Gospodin (Isus Krist) i gdje se Riječ čita sa prosvjetljenjem

2. (Kršćanska) Crkva postoji (samo) tamo gdje se obožava Gospodin (Isus Krist) i gdje se Riječ čita sa prosvjetljenjem.

3. Pošto je jedno (ili ‘pošto postoji samo jedno’) Božanstvo, to (‘Sin’ ili ‘Isus Krist’) je isto Božantvo (drugim riječima, ‘On Jeste ‘to’ jedino Božanstvo); prema tome, ne jednako kao (i Otac), već isto kao i Otac (= Isus Krist JESTE Otac, ili Otac je vidljiv JEDINO  u Isusu Kristu!).

4. Tko ne može vidjeti kako se tu (u doktrinama vladajućih crkava) ponavljaju čiste kontradikcije/proturječja – kojih pak ima nekoliko. Na taj način se mora vjerovati u stvari koje se nikad ne mogu vidjeti vjerom i shvatiti. Ali takve ljude do neke mjere treba opravdati pošto oni takve stvari izvlače iz (literalnog) smisla slova Riječi (ili ‘pošto su one/te stvari iz literalnog smisla Riječi’), i duhovni smisao još nije bio poznat, niti su oni znali da postoji duhovni smisao (= da Riječ u sebi sadrži duhovni unutarnji i Božanski unutarnji smisao pored literalnog smisla slova). Duhovni smisao je prema tome/zato bio otkriven kroz kojeg se sada može (do)znati zašto su (u Riječi) imenovani Otac, Sin i Duh Sveti; a oni su imenovani tako (u Riječi) pošto ‘Otac’ predstavlja Samo Božanstvo, ‘Sin’ Božansko Ljudsko a ‘Sveti Duh’ Božansko proizlazeće (= djelovanje/aktivnosti).

5. Nitko ne može biti spašen tko vjeruje u tri ali su spašeni oni koji vjeruju u jednog Boga.

6. Ako čovjek razmišlja o Božanstvu Gospodina u Njegovom Ljudskom (= tijelu), a ne o drugom Božanstvu kojeg nazivaju Otac, onda ideja misli, i otud vjera, ne padaju ulijevo od Gospodina, i stoga izvan Njega, već na Gospodina. Tu ideju prati percepcija da nitko ne dolazi k Ocu osim preko/putem Njega, što će reći preko/putem Njegovog Božanskog Ljudskog. Istražite sebe, vi koji razmišljate o tri osobe; zar oni kada je spomenut Otac ne razmišljaju o drugom Božanstvu nego o Gospodinu Osobno, stoga izvan Njega?

E.Swedenborg ‘Atanasijevo Vjerovanje – 2-6’

Spread the Truth