Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Značenje Sundar Singha za zapadno Kršćanstvo

Print Friendly, PDF & Email

Značenje Sundar Singha za zapadno Kršćanstvo

‘… Postoji zaista mnogi učeni i sposobni teolozi, oštroumni svećenici i socijalni obnovitelji, ali ima samo nekolicina Božjih ljudi kojima je Krist ‘sve u svemu’, koji prema tome mogu biti sve u svemu njihovoj braći. U Kršćanskom Sadhu-u, Zapadno Kršćanstvo vidi takvog Božjeg čovjeka. Ono što toliko puno Kršćana na zapadu smatra kako pripada području srednjevjekovne legende se sada pojavljuje pred njihovim očima kao živa stvarnost. U Sundar Singhu zapad vidi čovjeka koji u potpunosti živi u natprirodnom svijetu, onog koji donosi poruku iz tog svijeta, čovjeka čije je srce fiksirano na Vječnost, i čija riječ i život su poput propovijedi Živog Krista…’

Spread the Truth