Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Živi Krist

Print Friendly, PDF & Email

Živi Krist

‘… U Kristu Beskonačno silazi dolje do nivoa Njegovih potrebitih stvorenja; u Njemu On okreće Svoje lice prema čovječanstvu koje traga, i to Lice je ljudsko lice prepuno krotkosti/blagosti i uslužnosti, uvijek proslavljeno osmijehom ljubavi…’

‘… Jedino u Kristu i kroz Njega, i nikad odvojeno od Njega, Sadhu nalazi mogućim bilo kakvo iskustvo Boga, bilo kakvo znanje o Bogu, bilo kakav pogled na Boga i Njegovu ljubav…’

‘… Bog je u Kristu, Bog je Krist, i Krist je Bog, ‘sve u svemu.’ Krist je moj Iskupitelj, On je moj Život, On mi je sve na nebu i na Zemlji…’

‘… Mi Boga ne poznajemo odvojeno od Krista. Bog je Ljubav jedino kada Ga vidimo u Osobi Krista. On nije Sebe otkrio nigdje osim u Njemu, na takav način da mi možemo vidjeti Njegovo Srce i Njegovu Volju…’

‘… Sve dok sam bio Hinduist nisam mogao razumjeti kako za Boga bilo moguće dati život kroz smrt Krista. Poruka križa je bila glupost mojemu razumijevanju. Ali budući da sam upoznao Ljubav Božju, i kako je ova ljubav potekla u moje srce, onda se moje razumijevanje otvorilo…’

‘… Kristov Križ stoji pred Sundarovim očima kao najuzvišenije otkrovenje Božanske Ljubavi. Ali ovo otkrovenje ljubavi ni u kojem slučaju nije ograničeno samo na Kristovu smrt na Golgoti; ono obuhvaća cijeli Kristov život, od rođenja u Bethlehemu do posljednje molitve na Križu, ‘Tota vita Christi crux Juit et martyrium’ – ova dubokoumna misao iz ‘Imitacije Krista’ se opet i iznova pojavljuje u Sundarovom razmišljanju. ‘Krist je na Križu visio trideset i tri godine.’…’

Spread the Truth