Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Spasenje

Print Friendly, PDF & Email

Spasenje

‘… Mnogi ljudi, posebice oni koji nisu primili Spasitelja, kažu: ‘Čini dobro, i bit ćeš spašen.’ Ali, da budemo iskreni, oni od nas koji su tražili spasenje našim vlastitim putevima i u našoj vlastitoj snazi, moraju priznati kako smo u potpunosti zakazali u našoj potrazi. Osoba koja kaže ‘čovjek može spasiti sam sebe,’ je poput čovjeka koji stoji pored bunara sa konopcem u svojoj ruci, i govori jadnom nesretniku koji je upao u bunar, ‘Dođi i uhvati se za konopac, i spasit ću te.’ Ali čovjek koji je u bunaru sasvim prirodno odgovara: ‘Da sam se ja bio sposoban izvući sam, onda naravno ne bi trebao konopa. Kakav si ti bedak da stojiš tamo i govoriš na taj način…’ Potpuno je isto sa onima koji kažu kako se mogu spasiti dobrim djelima. Oni ne napreduju, oni ne primaju odgovore na njihove molitve. Isus Krist nam je ukazao drugi put. On je sišao dolje na Zemlju i pružio Svoju ruku da bi nas izvukao iz našeg grijeha i sramote…’

‘… Jednom sam bio u posjeti kod prijatelja. On mi je ukazao komadić željeza koji je imao prekrasnu sposobnost privlačiti metal k sebi. To je bio magnet, i on ga je pomicao oko stola, na kojem su se nalazili predmeti od zlata, srebra, i željeza. Kada je magnet došao blizu željeza on ga je privukao k sebi, ali nije imao sposobnost/silu privući zlato ili srebro, koje je bilo toliko više dragocjeno. Ovaj incident me podsjetio na ove Isusove riječi: ‘Ja nisam došao pozvati pravednike, već grešnike.’ Onaj koji osjeća kako je pravedan i kako mu je njegova vjera dovoljna, i da ne treba Spasitelja, će biti ostavljen sam. Isus Krist ga ne može privući k Sebi…’

Spread the Truth