Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Ideja o Bogu

Print Friendly, PDF & Email

Ideja o Bogu

‘… Ponekad je Gospod ispunio moje srce tako potpuno i govorio mi takve prekrasne riječi da ja o njima ni u kojem slučaju nisam mogao govoriti; ne, čak ne i ako bi o njima napisao tomove. Jer te nebeske stvari ne mogu biti izražene osim nebeskim jezikom; ljudski govor je sasvim nesposoban izraziti ih.’

‘… Bog ne osuđuje grešnike; grijeh je onaj koji ih osuđuje, i oni moraju umrijeti u svojim grijesima. Često me pitaju: ‘Ako je Bog ljubav, ako On može osuditi ljude na vječnu kaznu?’ Ja uvijek odgovaram: ‘Bog nikad nikog nije poslao u pakao, i On nikad nikog neće poslati tamo; grijeh je onaj koji duše tjera u pakao.’ Razmislite o padu Jude Iskariota: kada je izdao Gospoda, ni Pilat, niti Visoki Svećenici, niti naš dragi Spasitelj, niti Apostoli, ga nisu objesili; on je objesio sam sebe; počinio je samoubojstvo; umro je u svojim grijesima. To je kraj svakog čovjeka koji živi u grijehu.’ ‘Bog ne mrzi grešnike, ali grešnici s njihove strane ljube grijeh i mrze Krista…’

Spread the Truth